Đề tài Một số giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh của các siêu thị tại Tp Hồ Chí Minh đến năm 2010

MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU I. Sự cần thiết của đề tài II. Mục đích, đối tượng và nhiệm vụ của đề tài nghiên cứu III. Phương pháp nghiên cứu IV. Bố cục luận văn CHƯƠNG I: MỘT SỐ NHẬN THỨC CƠ BẢN VỀ PHÂN PHỐI VÀ TỔNG QUAN VỀ SIÊU THỊ 1.1 Một số nhận thức cơ bản về phân phối sản phẩm 1 1.1.1 Khái niệm về Marketing .1 1.1.2 Thị trường và thị trường mục tiêu 2 1.1.2.1 Khái niệm về thị trường 2 1.1.2.2 Chức năng của thị trường .2 1.1.2.3 Phân khúc thị trường 2 1.1.2.4 Thị trường mục tiêu 3 1.1.3 Hệ thống phân phối hàng tiêu dùng .4 1.1.3.1 Khái niệm về phân phối .4 1.1.3.2 Kênh phân phối .4 a. Khái niệm .4 b. Cấu trúc kênh phân phối .5 c. Các trung gian trong kênh phân phối .5 d. Tổ chức và quản trị kênh phân phối 6 1.1.3.3 Các loại hình bán lẻ hàng tiêu dùng .10 a. Khái niệm chung về bán lẻ 10 b. Phân loại các loại hình bán lẻ .10 c. Giới thiệu sơ lược một số cửa hàng bán lẻ 10 1.2 Tổng quan về siêu thị 12 1.2.1 Giới thiệu về siêu thị 12 1.2.2 Loại hình bán lẻ siêu thị .13 1.2.2.1 Đặc trưng của siêu thị 13 1.2.2.2 Phân loại siêu thị .14 a. P hân loại siêu thị theo quy mô .14 b . P hân loại siêu thị theo chiến lược và chính sách kinh doanh 14 1.3 Vị trí vai trò của siêu thị trong hệ thống bán lẻ hàng tiêu dùng .16 1.4 Lịch sử phát triển của siêu thị trên thế giới .17 1.4.1 Lịch sử phát triển của siêu thị thế giới 17 1.4.1.1 Lý thuyết của cửa hàng bán lẻ 17 1.4.1.2 Quá trình ra đời và phát triển .18 1.4.2 Một số kinh nghiệm .20 Tóm tắt chương I .21 CHƯƠNG II: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC SIÊU THỊ TẠI TP.HCM 2.1 Sự phát triển của loại hình siêu thị tại Tp.HCM .22 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển .22 2.1.2 Giới thiệu về mô hình tổ chức các siêu thị tại Tp.HCM .24 2.2 Tình hình tổ chức hoạt động kinh doanh của các siêu thị tại Tp.HCM .24 2.2.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy .24 2.2.2 Quy mô hoạt động .25 2.2.3 Hoạt động phân phối tại các siêu thị 26 2.2.3.1 Phương thức bán hàng .26 2.2.3.2 Khách hàng của siêu thị .27 2.2.3.3 Hàng hóa kinh doanh tại siêu thị 29 2.2.3.4 Hoạt động marketing của các siêu thị .30 2.2.3.5 Công tác tổ chức nguồn hàng .31 2.2.3.6 Nhân lực hoạt động tại các siêu thị 32 2.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển và hoạt động kinh doanh của siêu thị . 2.3.1 Các yếu tố môi trường vĩ mô .34 2.3.1.1 Môi trường chính trị và pháp luật .34 2.3.1.2 Môi trường kinh tế .34 2.3.1.3 Môi trường văn hóa – xã hội 36 2.3.1.4 Môi trường tự nhiên .38 a. Về dân số .38 b. Về cơ sở hạ tầng .38 2.3.1.5 Môi trường khoa học – kỹ thuật 39 2.3.2 Các yếu tố môi trường vi mô .39 2.3.2.1 Các đối thủ tiềm ẩn .40 2.3.2.2 Các nhà cung cấp 40 2.3.2.3 Khách hàng .40 2.3.2.4 Các sản phẩm dịch vụ thay thế 41 2.3.2.5 Cạnh tranh trong nội bộ ngành .43 2.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của các siêu thị .43 Tóm tắt chương II 44 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC SIÊU THỊ TẠI TP.HCM ĐẾN NĂM 2010 3.1 Định hướng, mục tiêu phát triển của hệ thống các siêu thị tại Tp.HCM đến năm 2010 45 3.1.1 Dự báo sự phát triển của hệ thống các siêu thị tại Tp.HCM đến năm 2010 . 3.1.1.1 Các yếu tố xã hội 45 3.1.1.2 Các yếu tố kinh tế .46 3.1.1.3 Xu hướng phát triển siêu thị .46 3.1.2 Quan điểm, mục tiêu phát triển hệ thống các siêu thị tại Tp.HCM đến năm 2010 .47 3.1.2.1 Quan điểm 47 3.1.2.2 Mục tiêu 48 3.1.3 Định hướng phát triển hệ thống các siêu thị tại Tp.HCM từ nay đến năm 2010 .48 3.1.3.1 Quy mô siêu thị .48 3.1.3.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật của siêu thị 49 3.1.3.3 Tổ chức hoạt động kinh doanh của siêu thị .50 3.2 Một số giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh của các siêu thị tại Tp.HCM đến năm 2010 51 3.2.1 Phát triển đồng bộ, tập trung hệ thống các siêu thị .51 3.2.2 Đa dạng hóa hoạt động kinh doanh trong môi trường cạnh tranh 53 3.2.3 Nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị ngành hàng.54 3.2.4 Chuyên nghiệp hóa hoạt động tiếp thị trực tiếp 56 3.2.5 Xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin khách hàng 57 3.2.6 Tổ chức hoàn thiện đội ngũ nhân sự trong hoạt động kinh doanh của siêu thị 59 3.2.7 Kiến nghị .60 Tóm tắt chương III .62 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO CÁC PHỤ LỤC LỜI MỞ ĐẦU I. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Trong suốt những năm qua, nền kinh tế Việt Nam đã dần khẳng định được khả năng và tiềm lực lớn mạnh của mình bằng những thành tựu ấn tượng và tốc độ phát triển vượt bậc thông qua các chỉ số kinh tế đã đạt được. Bên cạnh đó, xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế trở nên là xu hướng tất yếu trên thế giới và Việt Nam cũng không thể nằm ngoài quy luật phát triển chung này. Sự hợp tác, hội nhập đó được thể hiện qua việc Việt Nam đã ký kết Hiệp định thương mại Việt Mỹ, tham gia vào tổ chức AFTA, ký kết Hiệp định thương mại Việt Nam – Châu Aâu và nhất là đã và đang từng bước đạt được những thỏa thuận trên đường tiến đến gia nhập tổ chức WTO trong thời gian sắp tới. Thể hiện rõ nhất của những thành tựu đã đạt được đó là cuộc sống của người dân Việt Nam ngày càng được cải thiện về mọi mặt, nhu cầu tiêu dùng của người dân cũng đã được nâng cao. Song song với sự thay đổi, phát triển đó, từ năm 1993 đến nay loại hình siêu thị đã ra đời ở Việt Nam và nhất là phát triển mạnh tại các thành phố lớn như: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng Sự phát triển của hệ thống siêu thị đã làm thay đổi phong cách mua sắm của người dân, góp phần làm cho hoạt động thương mại thêm đa dạng, phong phú hơn và nâng cao tính văn minh trong lĩnh vực thương mại. Tuy nhiên, trong quá trình tìm hiểu, nghiên cứu hoạt động kinh doanh của các siêu thị tại Tp.HCM, nổi lên một số vấn đề còn tồn đọng như sau: - Hoạt động kinh doanh của các siêu thị tại Tp.HCM mặc dù phát triển lớn mạnh trong thời gian vừa qua nhưng vẫn chưa có tính hệ thống, phân bố chưa đồng đều và vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng hiện tại cũng như trong thời gian sắp tới của người dân thành phố. - Việc đẩy mạnh phát triển hệ thống siêu thị tại Tp.HCM như thế nào để phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội trong giai đoạn phát triển mới, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như đảm bảo hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của các siêu thị trên thị trường Tp.HCM. Xuất phát từ tình hình thực tế đó, tôi đã chọn đề tài cho Luận văn của mình là: “Một số giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh của các siêu thị tại Tp.HCM đến năm 2010” II. MỤC ĐÍCH – ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI 1. Mục đích nghiên cứu Là phân tích thực trạng hiện tại, dự báo những yếu tố tác động đến hoạt động kinh doanh của siêu thị từ đó đề ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa trong hoạt động kinh doanh của các siêu thị tại Tp.HCM đến năm 2010. 2. Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu, phân tích tình hình hoạt động của các siêu thị đang tham gia kinh doanh trên thị trường Tp.HCM. 3. Nhiệm vụ của đề tài - Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của các siêu thị tại Tp.HCM. - Phân tích, dự báo các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các siêu thị tại Tp.HCM đến năm 2010. Đánh giá cơ hội, nguy cơ, điểm mạnh và điểm yếu làm cơ sở để xây dựng các giải pháp. - Đề ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển hoạt động siêu thị tại Tp.HCM đến năm 2010. - Kiến nghị một số vấn đề đối với Nhà nước, ngành tạo điều kiện thuận lợi phát triển hoạt động kinh doanh của loại hình siêu thị tại Tp.HCM. III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Trong quá trình nghiên cứu, để đạt được những yêu cầu mà đề tài đặt ra, người viết đã kết hợp các phương pháp thu thập, tổng hợp, thống kê, chọn lọc thông tin từ các nguồn dữ liệu khác nhau như: báo, tạp chí, các tài liệu, phương tiện khác đồng thời cũng kết hợp với các phương pháp nghiên cứu khác như: nghiên cứu lịch sử, duy vật biện chứng, tư duy logic nhằm nghiên cứu, xem xét, đánh giá sự vật hiện tượng trogn mối quan hệ tác động lẫn nhau một cách biện chứng và có hệ thống. IV. BỐ CỤC LUẬN VĂN Ngoài lời mở đầu, kết luận, luận văn có bố cục gồm 03 chương như sau: - Chương I : Giới thiệu chung về siêu thị. - Chương II : Tình hình hoạt động kinh doanh của các siêu thị tại Tp.HCM trong thời gian qua. - Chương III : Một số giải pháp đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của các siêu thị tại Tp.HCM đến năm 2010. Mặc dù, người viết đã nỗ lực hoàn thành luận văn nhưng do thời gian và trình độ còn hạn chế nên chắc chắn luận văn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong nhận được những góp ý chân thành của Quý Thầy Cô, các anh chị học viên để người viết bổ sung, hoàn thiện luận văn được hoàn chỉnh hơn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY