Đề tài Một số giải pháp nhằm thực hiện tốt chính sách tinh giản biên chế tại ngành Thuế Thừa Thiên Huế

PHẦN MỞ ĐẦU Lý do chọn đề tài: Sau gần 12 năm nỗ lực đàm phán, ngày 7/11/2006 là ngày đánh dấu một sự kiện quan trọng, Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Tổ chức thương mại thế giới, cũng đồng nghĩa Việt nam đã bước vào một sân chơi mới đó là hội nhập sâu hơn vào kinh tế toàn cầu. Điều này sẽ đem lại cả cơ hội lẫn thách thức lớn cho Việt Nam, việc Việt Nam gia nhập WTO như một con cá thoát khỏi con sông nhỏ bé, vượt ra ngoài đại dương mênh mông với bao cá dữ và sóng lớn. Liệu trong xu thế mới, thời cuộc mới, một sân chơi mới Việt Nam sẽ làm gì để hoà mình, để thích nghi và phát triển. Đó là một sự đổi mới toàn diện. Một trong những vấn đề lớn mà Đảng và nhà nước quan tâm hàng đầu là yếu tố con người, trong một thời cuôc mới không thể là con người cũ. Con người ở đây được hiểu là đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương, cơ sở, đội ngũ doanh nhân và những người hoạt động trên lĩnh vực đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế, tất cả phải lớn mạnh và đủ năng lực, trình độ. Đây cũng là một thách thức to lớn đối với nước ta do phần đông cán bộ của ta còn bị hạn chế về kinh nghiệm điều hành một nền kinh tế mở, có sự tham gia của yếu tố nước ngoài. Nếu không có sự chuẩn bị phù hợp, thách thức này sẽ chuyển thành những khó khăn dài hạn rất khó khắc phục. Việc xây dựng, đổi mới và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức được coi là nội dung quan trọng, là khâu then chốt quyết định chất lượng cải cách hành chính từ gốc và ảnh hưởng lâu dài trong tiến trình hội nhập và sự phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội .Không những thế mà còn giúp củng cố niềm tin của nhân dân vào hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền. Và là khâu đột phá quan trọng tác động mạnh và tạo chuyển biến tích cực về cung cách, quy trình, lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ hành chính nói riêng, bộ máy chính quyền nói chung theo hướng tinh giản, hiện đại và hiệu quả. Ở đây người viết đề tài này muốn đề cập đến một vấn đề nhỏ trong cải cách hành chính là làm thế nào để tạo được một đội ngũ cán bộ đủ năng lực và phẩm chất trong bộ máy hành chính nhà nước và một trong những chính sách mà Đảng và Nhà nước ta đang thực hiện đó là chính sách tinh giản biên chế. Ngành Thuế Thừa Thiên Huế với đội ngũ hơn 600 cán bộ công chức phân tán đều ở các huyện và thành phố. Nhiệm vụ chính trị quan trọng là thay mặt Nhà nước thực hiện thu ngân sách, đảm bảo thu đúng thu đủ theo chính sách pháp luật quy định. Một đất nước muốn phát triển phải có nguồn tích luỹ dồi dào để tái đầu tư phát triển theo mục tiêu, định hướng đã đề ra. Sau chiến tranh Nhật Bản là một nước nghèo nàn, lạc hậu không thua kém gì Việt Nam nhưng với nhiều chính sách đúng đắn mà trong đó quan trọng nhất Nhật đã biết tập trung nguồn lực đầu tư phát triển vào những lĩnh vực quan trọng. Chỉ trong vòng 30 năm Nhật trở thành một trong những đất nước phát triển nhất thế giới, với tốc độ đầu tư chóng mặt vào những ngành kinh tế mũi nhọn, đưa Nhật lên đứng đầu thế giới về ngành công nghiệp điện tử. Như vậy, nguồn tích luỹ lấy từ đâu ra, đó chính là ngân sách, là tiền thuế của người dân đóng góp. Có như vậy mới biết tầm quan trọng của chính sách thuế, cán bộ thuế. Bản thân là một cán bộ phòng Tổ chức Cục thuế Thừa Thiên Huế trước xu thế chung của đất nước, nhiệm vụ chung của toàn ngành thuế, thì việc làm thế nào để đảm bảo một bộ máy tổ chức hoạt động hiệu quả, tinh gọn và hiện đại, một đội ngũ cán bộ có đầy đủ năng lực, phẩm chất để phục vụ cho Ngành, cho đất nước là nỗi băn khoăn và lo lắng. Qua kiến thức tiếp thu được tại lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước tại trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh, tình hình thực tế và nhu cầu của công việc tôi quyết định chọn đề tài nghiên cứu “Một số giải pháp nhằm thực hiện tốt chính sách tinh giản biên chế tại ngành Thuế Thừa Thiên Huế” 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu: 2.1. Mục đích: Trên cơ sở thực trạng những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ trong vòng hai năm liền kề do năng lực chuyên môn, trình độ yếu hoặc do sức khoẻ không đảm bảo hoặc do thiếu tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật kém nhưng chưa đến mức buộc phải thôi việc; những cán bộ công chức không đạt trình độ chuẩn theo quy định của vị trí công việc đang đảm nhận nhưng không có vị trí công việc khác phù hợp; những người thôi giữ chức vụ lãnh đạo do sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức hoặc không tái cử nhưng chưa đến tuổi nghỉ hưu, không bố trí được vào vị trí công tác mới; cán bộ công chức dôi dư do sắp xếp lại tổ chức, biên chế để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức, biên chế và tài chính theo quy định của pháp luật. Phân tích và tìm ra giải pháp tối ưu để thực hiện tinh giản biên chế đúng chính sách, chế độ, không làm ảnh hưởng, xáo trộn lớn đến tư tưởng, đời sống của cán bộ, công chức. 2.2. Nhiệm vụ: - Nghiên cứu các văn bản pháp luật về chính sách tinh giản biên chế; Tham khảo cách thức và các giải pháp mà đơn vị khác đã thực hiện - Điều tra khảo sát thực trạng; thông qua các tiêu chí đánh giá, phân tích để lựa chọn đối tượng. - Dựa trên các giải pháp đã thực hiện, rút ra bài học kinh nghiệm, xây dựng các giải pháp tinh giản biên giản biên chế cho cơ quan, đơn vị mình - Những kiến nghị. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng: toàn thể cán bộ công chức trong ngành thuế: gồm 8 Chi cục thuế ở các huyện: Phong Điền, Quảng Điền, Hương Trà, Phú Vang, Hương Thủy, Phú Lộc, Nam Đông, A Lưới; Chi cục thuế thành phố Huế và cơ quan Văn phòng Cục thuế. - Phạm vi nghiên cứu: qua 2 năm 2006 - 2007. Đặc biệt chú trọng đến những cán bộ nằm trong đối tượng tinh giản biên chế. 4. Phương pháp nghiên cứu: Tiểu luận được hoàn thành dựa trên phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin, kết hợp phương pháp điều tra, khảo sát, thống kê, phân tích, tổng hợp, so sánh . và phương pháp mô tả tình huống.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY