Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến năm 2010

MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Mục lục Danh mục các ký hiệu và chữ viết tắt Danh mục các bảng LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TIỀN GIANG . 3 1.2 VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM NÓI CHUNG VÀ TIỀN GIANG NÓI RIÊNG . 4 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TIỀN GIANG 5 1.3.1 Các nhân tố tác động thuận lợi 5 1.3.2 Các nhân tố tác động không thuận lợi đến khả năng xuất khẩu . 9 CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG 18 2.1 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA TỈNH TIỀN GIANG 18 2.1.1 Về kim ngạch xuất khẩu . 18 2.1.2 Về cơ cấu hàng xuất khẩu 22 2.1.3 Về thị trường xuất khẩu 24 2.2 KẾT QUẢ KHẢO SÁT NĂNG LỰC XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG 26 2.2.1 Đối tượng khảo sát 26 2.2.2 Tình hình kinh doanh xuất khẩu của doanh nghiệp 27 2.2.3 Các giải pháp mà các doanh nghiệp đề xuất để đẩy mạnh xuất khẩu . 30 2.2.4 Các kiến nghị của doanh nghiệp đối với các cấp có thẩm quyền để đẩy mạnh xuất khẩu 31 2.3. PHÂN TÍCH ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU, CƠ HỘI VÀ NGUY CƠ TRONG VIỆC NÂNG CAO NĂNG LỰC XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG . 31 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG ĐẾN NĂM 2010 . 38 3.1 MỤC TIÊU - QUAN ĐIỂM ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG ĐẾN NĂM 2010 38 3.1.1 Mục tiêu của các giải pháp . 38 3.1.2 Quan điểm đề xuất giải pháp . 39 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG 40 3.2.1 Thực hiện liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp cùng ngành trong Tỉnh và các tỉnh lân cận để tạo ra các doanh nghiệp lớn hoặc chuỗi các doanh nghiệp . 40 3.2.2 Tăng cường vốn để đầu tư công nghệ mới, hiện đại hóa trang thiết bị, mở rộng quy mô kinh doanh . 41 3.2.3 Đẩy mạnh công tác tiếp thị ở thị trường nước ngoài; tổ chức bộ phận chuyên trách về marketing . 43 3.2.4 Nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm xuất khẩu 44 3.2.5 Thực hiện hợp đồng sản xuất – tiêu thụ hàng nông sản, thủy sản với các hộ dân, các hợp tác xã 46 3.3 KIẾN NGHỊ . 47 KẾT LUẬN . 51 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT NICs: Các nước công nghiệp mới. GDP: Tổng sản phẩm quốc nội. FAO: Tổ chức lương nông thế giới. FDI: Đầu tư trực tiếp nước ngoài. ODA: Viện trợ phát triển chính thức. JETRO: Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản. KOTRA: Tổ chức xúc tiến thương mại - đầu tư Hàn Quốc. CETRA: Hội đồng phát triển ngoại thương Trung Quốc. TDB: Tổ chức xúc tiến thương mại Singapore. HACCP: Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn. ISO: Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế. CN - TTCN: Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. ASEAN: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. EU: Liên minh Châu Âu. ĐBSCL: Đồng bằng sông Cửu Long. TNHH: Trách nhiệm hữu hạn. DNTN: Doanh nghiệp tư nhân. HTX: Hợp tác xã. DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1: Sản lượng dự kiến một số nông sản của Tiền Giang đến năm 2010 7 Bảng 2: Các đơn vị kinh doanh xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến cuối năm 2003 13 Bảng 3: Kim ngạch xuất khẩu của một số đơn vị kinh doanh xuất khẩu chủ yếu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 3 năm gần đây . 14 Bảng 4: Bảng tổng hợp kết quả đánh giá trình độ công nghệ các ngành công nghiệp của Tiền Giang năm 2001 . 16 Bảng 5: Tổng kim ngạch xuất khẩu 18 Bảng 6: Kim ngạch xuất khẩu một số sản phẩm chủ yếu 19 Bảng 7: Kim ngạch xuất khẩu bình quân đầu người . 20 Bảng 8: So sánh kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Tiền Giang so với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long 21 Bảng 9: Cơ cấu hàng xuất khẩu của tỉnh Tiền Giang . 22 Bảng 10: Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của tỉnh Tiền Giang 24 Bảng 11: Thị trường xuất khẩu của tỉnh Tiền Giang . 25 Bảng 12: Hình thức doanh nghiệp khảo sát 26 Bảng 13: Lĩnh vực kinh doanh của các doanh nghiệp khảo sát 27 Bảng 14: Tiêu chuẩn quản trị chất lượng mà doanh nghiệp đạt được 27 Bảng 15: Cách thức doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm . 27 Bảng 16: Các cách mà doanh nghiệp có đối tác xuất khẩu 28 Bảng 17: Các phương tiện để doanh nghiệp nắm được thông tin thị trường thế giới . 28 Bảng 18: Doanh nghiệp đánh giá nguồn phát sinh lợi thế cạnh tranh của sản phẩm xuất khẩu 29 Bảng 19: Khó khăn doanh nghiệp gặp phải khi kinh doanh trên thị trường thế giới . 29 Bảng 20: Các giải pháp các doanh nghiệp đề xuất để nâng cao năng lực xuất khẩu 30 Bảng 21: Các kiến nghị của các doanh nghiệp . 31 Bảng 22: Ma trận SWOT . 34 Bảng 23: Các chỉ tiêu xuất khẩu thời kỳ 2005 - 2010 của tỉnh Tiền Giang 39

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY