Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Việt Nam về xuất khẩu hạt điểu ra thị trường thế giới

Mục Lục Trang Lời nói đầu 1 Chương I : Thị trường điều và khả năng cạnh tranh về xuất khẩu hạt điều thế giới 3 I. Giới thiệu khái quát về cây điều 3 1. Quá trình sinh trưởng và phát triển của cây điều. 3 2. Đặc điểm và tác dụng một số bộ phận của cây điều 6 II. Tình hình cung cầu hạt điều trên thị trường thế giới 10 1. Nhu cầu về điều trên thế giới 10 2. Tình hình cung về điều trên thị trường thế giới 12 III. Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh trong xuất khẩu hạt điều 16 1. Chất lượng hạt điều 16 2. Công nghệ và quản trị công nghệ trong sản xuất và chế biến hạt điều 17 3. Hình ảnh và uy tín doanh nghiệp trên thị trường 20 4. Mức độ nổi tiếng của nhãn hiệu hạt điều 21 5. Trình độ tổ chức quản lý 22 6. Cơ chế vận hành 23 7. Hoạt động xúc tiến thương mại 25 IV. Một số chỉ tiêu dùng để đánh giá khả năng cạnh tranh trong xuất khẩu hạt điều 26 1. Lợi thế cạnh tranh của hạt điều 26 2. Hệ số chi phí nguồn lực trong nước - DRC 27 3. Chỉ số năng lực cạnh tranh Ci 28 Chương II : Đánh giá khả năng cạnh tranh của Việt Nam về xuất khẩu hạt điều 29 I. Tình hình sản xuất và xuất khẩu hạt điều ở Việt Nam thời gian qua 29 1. Tình hình sản xuất, thu mua hạt điều ở Việt Nam 29 2. Tình hình xuất khẩu hạt điều ở Việt Nam 38 II. Phân tích khả năng cạnh tranh của Việt Nam về xuất khẩu hạt điều 44 1. Phân tích khả năng cạnh tranh về xuất khẩu hạt điều của Việt Nam qua một số chỉ tiêu 44 2. So sánh khả năng cạnh tranh về xuất khẩu hạt điều của Việt Nam với khả năng cạnh tranh về xuất khẩu một số mặt hàng nông sản chủ lực khác 50 III. Đánh giá chung qua nghiên cứu về khả năng cạnh tranh của Việt Nam về xuất khẩu hạt điều 52 1. Những thuận lợi trong việc nâng cao khả năng cạnh tranh của Việt Nam về xuất khẩu hạt điều của Việt Nam 52 2. Khó khăn và những bất lợi ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh và hiệu quả xuất khẩu hạt điều trong thời gian tới 55 Chương III : Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả xuất khẩu hạt điều trong thời gian tới 58 I. Định hướng sản xuất, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam tới năm 2010 58 1. Định hướng sản xuất 58 2. Định hướng xuất khẩu 61 II. Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả xuất khẩu hạt điều 62 1. Nhóm giải pháp về nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của hạt điều xuất khẩu Việt Nam 63 2. Nhóm giải pháp về xúc tiến xuất khẩu hạt điều 71 3. Nhóm giải pháp về thị trường 73 III. Một số kiến nghị nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh về xuất khẩu hạt điều của Việt Nam 78 1. Đối với Nhà nước 78 2. Đối với doanh nghiệp 79 Kết luận 82 Tài liệu tham khảo 84

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY