Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động môi giới tại công ty cổ phần chứng khoán Gia Anh

LỜI MỞ ĐẦU I. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Cho đến nay thị trường chứng khoán (TTCK) không phải là hiện tượng xa lạ đối với những nước có nền kinh tế thị trường. TTCK là cơ bản của nền kinh tế thị trường hiện đại, đang được phát triển rộng khắp trên thế giới. Trong quá trình hoạt động lâu dài, TTCK ngày càng thể hiện vai trò quan trọng: là kênh dẫn vốn hấp dẫn, hiệu quả cho nền kinh tế, đồng thời là nơi cung cấp các sản phẩm tài chính đa dạng cho các nhà đầu tư. Ở Việt Nam, TTCK còn là một lĩnh vực khá mới mẻ đối với công chúng. Làm thế nào để công chúng đầu tư có thể tiếp cận một cách dễ dàng và hiệu quả với TTCK, góp phần thu hút ngày càng nhiều nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội cho đầu tư phát triển. Trải qua 10 năm vận hành an toàn, TTCK Việt Nam đã có nhiều dấu hiệu chuyển biến tích cực, quy mô của thị trường được mở rộng, lòng tin của nhà đầu tư gia tăng. Thị trường phát triển tạo ra nhiều cơ hội nhưng cũng không ít những thách thức đối với các thành viên tham gia. Các thành viên tham gia, mà chủ chốt là các Công ty chứng khoán (CTCK) luôn cần hòa nhịp với thị trường. Năm 2010, TTCK Việt Nam có khoảng gần 300 CTCK đang hoạt động. Việc gia tăng số lượng các CTCK càng tạo thêm những áp lực cạnh tranh đối với các thành viên trên thị trường. Để đảm bảo có thể cạnh tranh, các CTCK phải tạo dựng được vị thế của mình trên thị trường và phải nâng cao được tiềm lực tài chính. Hoạt động môi giới chứng khoán (MGCK) là một trong những hoạt động quan trọng nhất đối với một CTCK. Công ty cổ phần chứng khoán Gia Anh (CTCP CK Gia Anh) là thành viên của Tập đoàn khoáng sản Hamico, được thành lập khi TTCK hoạt động được 6 năm. Ngay từ ban đầu, hoạt động môi giới của CTCP CK Gia Anh đã được xác định là hoạt động trung tâm và công ty đã tập trung triển khai hoạt động này. Hơn 3 năm qua, hoạt động môi giới tại công ty đã đạt được những thành tựu đáng kể nhưng vẫn chưa phát huy được tiềm lực sẵn có. Vì vậy, việc tìm ra giải pháp phát triển các hoạt động này phù hợp với tình hình công ty trong sự kết hợp hài hòa các nghiệp vụ khác là vấn đề bức xúc hiện nay đối với CTCP CK Gia Anh. Do vậy, đề tài: “Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động môi giới tại công ty cổ phần chứng khoán Gia Anh” được lựa chọn II.CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN: Luận văn tốt nghiệp của tác giả Hoàng Minh Hùng, trường Đại học kinh tế quốc dân, đã nghiên cứu về hoạt động tự doanh, “Đẩy mạnh hoạt động tự doanh của Công ty chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam”. Hoạt động tự doanh chứng khoán và hoạt động môi giới chứng khoán có rất nhiều điểm khác nhau mặc dù hai hoạt động này thường mang lại doanh thu chủ yếu cho các CTCK. Luận văn tốt nghiệp cao học: “Thị trường chứng khoán (TTCK) và các nhân tố ảnh hưởng tới doanh thu của các công ty chứng khoán (CTCK)” của tác giả Nguyễn Dương Thi, Hải Phòng. Tác giả đã đi sâu vào nghiên cứu những vấn đề cơ bản nhất của TTCK, những hoạt động kinh doanh của CTCK. Qua đó phần nào sẽ giúp chúng ta nhìn nhận một cách tổng thể về TTCK và sự vận hành của nó trong môi trường kinh tế - chính trị - xã hội quốc gia và quốc tế. Tuy nhiên, do quy mô của đề tài lớn nên tác giả cũng mới chỉ giúp người đọc nhìn nhận một cách tổng quát chứ chưa thực sự đi sâu vào tìm hiểu từng hoạt động của TTCK. Vì vậy trong đề tài nghiên cứu, tác giả đi nghiên cứu sâu về hoạt động MGCK để có thể giúp người đọc có một cách nhìn cụ thể hơn. III. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Mục tiêu nghiên cứu của đề tài này là: Thông qua việc tìm hiểu hoạt động MGCK của các CTCK nói chung và CTCP CK Gia Anh nói riêng để thấy được bản chất, vai trò của hoạt động MGCK; đánh giá thực trạng hoạt động MGCK tại Việt Nam, những khó khăn mà các CTCK đang gặp phải . từ đó có cơ sở để IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1. Đối tượng nghiên cứu Do hạn chế về mặt thời gian và giới hạn của một luận văn tốt nghiệp nên tác giả chỉ tập trung nghiên cứu hoạt động MGCK của công ty, từ đó đưa ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho hoạt động này trong thời gian tới. 2. Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu giới hạn ở một số vấn đề lý luận thực tiễn có liên quan trực tiếp đến hoạt động MGCK nói chung và hoạt động MGCK tại CTCP CK Gia Anh nói riêng giai đoạn từ khi CTCP CK Gia Anh thành lập (từ năm 2006 đến cuối năm 2009). V. NGUỒN SỐ LIỆU NGHIÊN CỨU Báo cáo tài chính của CTCP CK Gia Anh. Tài liệu báo chí liên quan tới hoạt động MGCK của các CTCK. Số liệu thống kê của UBCKNN. VI. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Bằng việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu khác nhau như thống kê, phân tích, tổng hợp . khóa luận mong muốn cung cấp một bức tranh khá chi tiết về hoạt động MGCK của các CTCK ở Việt Nam nói chung và CTCP CK Gia Anh nói riêng trên khía cạnh lý thuyết cũng như thực tế, đồng thời đưa ra hệ thống các biện pháp ở tầm vĩ mô cũng như vi mô nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động MGCK trong CTCP CK Gia Anh cũng như trên TTCK Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY