Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á – Chi nhành Thái Bình

LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHTMCP ĐÔNG Á – CN THÁI BÌNH ( Sau đây gọi chung là Ngân Hàng) I. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng 1. Cơ cấu tổ chức 1.1.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức 1.1.2 Chức năng cuả từng bộ phận 1.2 Chức năng và nhiệm vụ của NH 1.3 Nguồn lực kinh doanh của NH 1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của NH CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHTMCP ĐÔNG Á – CN THÁI BÌNH I.Thực trạng hoạt động tín dụng của NHTMCP Đông Á – CN Thái Bình. 1.1. Hoạt động cho vay ngắn hạn 1.2 Hoạt động cho vay trung hạn 1.3 Hoạt động cho vay dài hạn II.Thuận lợi và khó khăn của hoạt động tín dụng tại NH 2.1 Thuận lợi 2.2 Khó khăn III. Đánh giá hoạt động tín dụng tại NHTMCP Đông Á – CN Thái Bình. 3.1 Những thành tựu đạt được 3.2 Những hạn chế và nguyên nhân CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHTMCP ĐÔNG Á – CN THÁI BÌNH I. Định hướng phát triển của NH II. Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng tại NHTMCP Đông Á - CN Thái Bình. 2.1 Xây dựng chính sách lãi suất hợp lý 2.2 Chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng doanh nghiệp 2.3 Đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ 2.4 Đầu tư đổi mới kỹ thuật công nghệ thông tin 2.5 Thực hiện các biện pháp hạn chế nợ quá hạn 2.6 Một số kiến nghị với NHTM CP Đông Á III. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà Nước KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY