Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại Khách sạn Thiên Thai

Đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại Khách sạn Thiên Thai MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĂN UỐNG TRONG KHÁCH SẠN 1.1 Những vấn đề cơ bản về chất lượng dịch vụ ăn uống trong khách sạn 1.1.1 Lý thuyết về khách sạn 1.1.1.1 Khái niệm khách sạn 1.1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, vai trò của khách sạn 1.1.2 Dịch vụ 1.1.2.1 Khái niệm dịch vụ 1.1.2.2 Đặc điểm của dịch vụ 1.1.3 Dịch vụ trong khách sạn 1.1.3.1 Các loại hình dịch vụ trong khách sạn 1.1.3.2 Đặc điểm của dịch vụ ăn uống trong khách sạn 1.1.3.3 Vị trí chức năng của bộ phận phục vụ ăn uống 1.2 Quy trình tổ chức thực hiện dịch vụ ăn uống trong khách sạn 1.2.1 Sản phẩm của dịch vụ ăn uống 1.2.1.1 Sản phẩm vật chất 1.2.1.2 Sản phẩm dịch vụ 1.2.2 Quy trình tổ chức dịch vụ,phục vụ ăn uống của khách sạn 1.2.2.1 Nội dung của dịch vụ ăn uống 1.2.2.2 Quy trình phục vụ ăn uống 1.3 Đánh giá chất lượng dịch vụ ăn uống 1.3.1 Đánh giá qua hệ thống chỉ tiêu cơ bản 1.3.1.1 Chất lượng đội ngũ nhân viên phục vụ trực tiếp tại nhà hàng khách sạn 1.3.1.2 Chất lượng cơ sở vật chất kỹ thuật tại bộ phận kinh doanh dịch vụ ăn uống trong khách sạn 1.3.1.3 Chất lượng vệ sinh, an toàn trong kinh doanh dịch vụ ăn uống 1.3.2 Sự đa dạng của sản phẩm dịch vụ ăn uống 1.3.2 Qua sự đánh giá và cảm nhận của khách 1.4 Tiêu chuẩn Việt Nam đối với khách sạn 3 sao 1.4.1 Vị trí kiến trúc 1.4.2 Trang thiết bị, tiện nghi cho nhà hàng, bar, bếp 1.4.3 Dịch vụ và mức độ phục vụ 1.5 Tóm tắt chương 1 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI KHÁCH SẠN THIÊN THAI 2.1 Giới thiệu chung về khách sạn 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của khách sạn Thiên Thai 2.1.2 Các loại hình kinh doanh 2.1.3 Cơ cấu tổ chức kinh doanh và quản lý nhân sự của khách sạn 2.1.3.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức kinh doanh của khách sạn Thiên Thai 2.1.3.2 Công tác tổ chức nhân sự tại khách sạn Thiên Thai 2.2 Thực trạng về chất lượng dịch vụ ăn uống tại khách sạn Thiên Thai 2.2.1 Thực trạng về cơ sở vật chất phục vụ ăn uống 2.2.1.1 Cơ sở vật chất tại khu vực nhà hàng 2.2.1.2 Cơ sở vật chất tại khu vực bar 2.2.1.3 Cơ sở vật chất tại khu vực bếp 2.2.2 Quy trình tổ chức phục vụ ăn uống 2.2.3 Thực trạng về nhân sự và quản lý nhân sự của nhà hàng 2.2.3.1 Công tác tổ chức lao động 2.2.3.2 Cơ cấu lao động của bộ phận ăn uống 2.2.4 Thực trạng về sản phẩm, dịch vụ ăn uống phục vụ khách của khách sạn 2.2.5 Thực trạng về kinh doanh ăn uống của khách sạn 2.2.5.1 Thị trường khách mục tiêu và đặc điểm của thị trường khách mục tiêu của khách sạn 2.2.5.2 Thị trường khách mục tiêu của bộ phận nhà hàng 2.2.5.3 Kết quả kinh doanh của khách sạn 2.3 Đánh giá chung về chất lượng dịch vụ ăn uống của khách sạn 2.3.1 Điểm mạnh của khách sạn và nhà hàng 2.3.2 Điểm yếu của khách sạn và nhà hàng 2.3.3 Thách thức của khách sạn 2.3.4 Cơ hội cho khách sạn 2.4 Tóm tắt chương 2 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĂN UỐNG TẠI KHÁCH SẠN THIÊN THAI 3.1 Định hướng phát triển chung của khách sạn 3.1.1 Phương hướng phát triển của khách sạn Thiên Thai 3.1.2 Mục tiêu phát triển kinh doanh của khách sạn Thiên Thai 3.1.3 Phương hướng, mục tiêu phát triển của bộ phận ăn uống 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ ăn uống tại khách sạn Thiên Thai 3.2.1 Giải pháp về hoạt động Marketing 3.2.1.1 Chiến lược về sản phẩm 3.2.1.2 Chính sách phân phối 3.2.1.3 Chiến lược xúc tiến 3.2.2 Giải pháp về cơ sở vật chất 3.2.3 Giải pháp về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kĩ năng nghề nghiệp cho đội ngũ lao động 3.2.4. Thời gian biểu và lịch trình thực hiện các hoạt động của khách sạn và nhà hàng 3.3 Tóm tắt chương 3 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY