Đề tài Một số giải pháp nâng cao hiệu quả nhập khẩu ở Công ty xuất nhập khẩu tổng hợp ngành Muối

MỤC LỤCTrang MỞ BÀI 1 Chơng I: MỘT SỐ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ XNK 3 I. Khái niệm và qui trình XNK 3 1. Khái niệm về XNK 3 2. Quy trình XNK 4 2.1. Điều tra nghiên cứu thị trờng 4 2.2. Lựa chọn đối tác giao dịch 5 2.3. Đàm phán ký kết hợp đồng 5 2.4. Tổ chức thực hiện hợp đồng 6 2.5. Tổ chức tiêu thụ hàng nhập khẩu 11 II. Quan niệm và chỉ tiêu đánh giá hiệu quả XNK 11 Quan niệm về hiệu qủa kinh doanh nhập khẩu 11 Phân loại hiệu quả nhập khẩu 14 Mục đích và ý nghĩa của việc bảo đảm và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 16 Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu 18 III. Các nhân tố ảnh hởng tới hiệu quả hoạt động XNK 20 1. Nhân tố khách quan 20 1.1. Môi trờng chính trị luật pháp trong nớc và quốc tế 20 1.2. Các công cụ và chính sách kinh tế vĩ mô đối với NK 21 1.3. Tỷ giá hối đoái và tỷ suất ngoại tệ nhập khẩu 21 1.4. Các quan hệ kinh tế quốc tế 22 1.5. Sự phát triển của nền sản xuất trong và ngoài nớc 22 1.6. Hệ thống giao thông vận tải và thông tin liên lạc 22 1.7. Hệ thống tài chính ngân hàng 23 1.8. Những biến động của thị trờng trong và ngoài nớc 23 2. Nhân tố chủ quan 23 2.1. Nguồn nhân lực 24 2.2. Vốn kinh doanh 24 2.3. Trình độ tổ chức quản lý 24 Chơng II: THỰC TRẠNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP NGÀNH MUỐI 26 I. Tổng quan về tình hình Công ty 26 1. Quá trình hình thành vàphát triển của Công ty 26 2. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm ngành nghềkinh doanh 27 3. Kết quả kinh doanh một số năm gần đây 33 II. Thực trạng hiệu quả XNK của Công ty 37 1. Vai trò và khả năng cugn ứng sản phẩm Muối 37 1.1. Vài trò của sản phẩm Muối 37 1.2. Đặc điểm sản xuất lu thông và tiêu dùng Muối 39 1.2.1. Đặc điểm của sản phẩm Muối 39 1.2.2. Đặc điểm của lu thông Muối 39 1.2.3. Đặc điểm tiêu dùng Muối 41 1.3. Khả năng đáp ứng yêu cầu về Muối khi không có doanh nghiệp Nhà nớc kinh doanh Muối 42 1.3.1. Khả năng đáp ứng về Muối 42 1.3.2. Mạng lới thông tin và sự trôi nổi của thị trờng Muối 45 2. Thị trờng của Công ty XNK 46 2.1. Thị trờng đầu ra 46 2.2. Thị trờng đầu vào 47 3. Thực trạng hiệu quả XNK của Công ty XNK 48 3.1. Hiệu qủa về kinh tế xã hội 48 3.2. Phân tích một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của công ty XNK 49 3.2.1. Phân tích thực trạng Doanh thu 49 3.2.2. Phân tích chi phí lu thông 52 3.2.3. Phân tích lợi nhuận 56 III. Đánh giá tổng quan về hiệu quả XNK 59 1. Đánh giá thành tích đạt đợc 60 1.1. Về công tác nghiệp vụ nhập khẩu 60 1.2. Về tổ chức 61 1.3. Về hiệu quả nhập khẩu 61 2. Những tồn tại cần nhanh chóng giải quyết 62 2.1. Về tổ chức con ngời 62 2.2. Về công tác nghiên cứu thị trờng 63 2.3. Trong khâu tổ chức kinh doanh Muối 63 2.4. Về công tác đàm phán, ký kết hợp đồng 64 2.5. Về hình thức nhập khẩu 64 3. Nguyên nhân những tồn tài tại trên 64 3.1. Nguyên nhân chủ quan 64 3.2. Nguyên nhân khách quan 65 Chơng III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU 66 I. Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả 66 Biện pháp I. Xác định đúng cơ cấu sản phẩm kinh doanh và nguồn cung ứng 66 Biện pháp II. Cần phân định rõ nhiệm vụ kinh doanh và nhiệm vụ xã hội của Công ty 69 Biện pháp III. Đa dạng hoá hình thức nhập khẩu 71 Biện pháp IV. Hoàn thiện bộ máy quản lý của Công ty nhằm tăng hiệu lực quản lý KD XNK và nâng cao HQ làm việc của nhiệm vụ 74 Biện pháp V. Tăng cờng đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ nhân viên 78 II. Kiến nghị với cơ quan chức năng 81 1. Chính sách quản lý của Nhà nớc 81 2. Nhà nớc có sự hỗ trợ trong việc mở rộng thị trờng 84 3. Nhà nớc đầu t phát triển hệ thống thông tin thị trờng muối 84 4. Chính sách mua Muối của dân 85 KẾT LUẬN86

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY