Đề tài Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay

MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Mục đích nghiên cứu của đề tài .01 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 02 Kết cấu của đề tài 02 CHƯƠNG 1 - Khái quát hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu của ngân hàng thương mại Việt Nam trong nền kinh tế thị trường hiện nay 1.1 Vai trò của hoạt động xuất nhập khẩu trong nền kinh tế .03 1.2 Khái quát về hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu .03 1.2.1Khái quát hoạt động ngoại thương .03 1.2.2 Vai trò của tài trợ ngoại thương và nghiệp vụ ngân hàng quốc tế của NHTM 05 1.2.3 Khái niệm về hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu của NHTM 08 1.3 Các hình thức tài trợ xuất nhập khẩu 09 1.3.1 Tài trợ xuất khẩu .09 1.3.2 Tài trợ nhập khẩu 11 1.4 Nghiệp vụ tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu thông qua phương thức thanh tóan tín dụng chứng từ tại các ngân hàng thương mại .12 1.4.1 Khái quát về phương thức thanh tóan tín dụng chứng từ 12 1.4.2 Tiến trình thực hiện nghiệp vụ phương thức tín dụng chứng từ 14 1.5 Quy trình của hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng thương mại 15 1.5.1 Đối tượng tài trợ xuất nhập khẩu 15 1.5.2 Điều kiện tài trợ vốn .15 1.5.3 Phạm vi tài trợ vốn .16 1.5.4 Quy trình thực hiện tài trợ .16 1.6 Sự cần thiết của hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu của các ngân hàng thương mại đối với nền kinh tế nước ta 17 1.6.1 Sự cần thiết đối với ngân hàng thương mại 18 1.6.2 Đối với doanh nghiệp 19 1.6.3 Đối với nền kinh tế 19 CHƯƠNG II - Thực trạng hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay 2.1 Tình hình kinh tế đất nước trong thời gian qua 21 2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng thương mại trong thời gian vừa qua 21 2.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống ngân hàng thương mại .21 2.2.2 Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay .23 2.2.3 Những thành tựu đạt được của hệ thống ngân hàng thương mại 24 2.3 Thực trạng tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay .26 2.3.1 Các nghiệp vụ tài trợ xuất nhập khẩu được áp dụng hiện nay tại các ngân hàng thương mại 26 2.3.2 Thực trạng hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay 31 2.4 Những hạn chế trong hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu của các ngân hàng thương mại 37 2.4.1 Về phía các ngân hàng thương mại .37 2.4.2. Về phía doanh nghiệp 39 2.4.3 Về tỷ giá hối đoái 41 2.4.4 Chính sách thuế .41 2.4.5 Chính sách xúc tiến thương mại 41 2.4.6 Hệ thống pháp luật và các quy định liên quan đến hoạt động tín dụng và thanh toán quốc tế còn thiếu chặt chẽ và ổn định .42 2.4.7 Hoạt động chưa hiệu quả của Trung Tâm thông tin phòng ngừa rủi ro .42 2.4.8 Nguyên nhân về quản lý ngoại hối .43 2.4.9 Cạnh tranh không cân sức giữa các ngân hàng thương mại cổ phần và các ngân hàng thương mại quốc doanh 43 2.4.10 Uy tín của các ngân hàng thương mại Việt Nam chưa cao .44 CHƯƠNG 3 - Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay A. Giải pháp vĩ mô 45 3.1 Giải pháp đối với hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu của các ngân hàng thương mại Việt Nam .45 3.1.1 Cải tiến thủ tục, quy trình cho vay tài trợ xuất nhập khẩu .45 3.1.2 Quảng cáo, tiếp thị các mặt hàng của ngân hàng .45 3.1.3 Có chính sách ưu đãi đối với khách hàng tốt, tiềm năng 46 3.1.4 Mở rộng quan hệ đại lý với các ngân hàng lớn trên thế giới, triển khai các phương thức thanh toán mới .47 3.1.5 Nâng cao trình độ nhân viên thanh toán quốc tế và cán bộ tín dụng: phân cấp quản lý hợp lý, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng 49 3.1.6 Tăng vốn tự có của ngân hàng thương mại cổ phần 50 3.1.7 Ngân hàng thương mại tăng dư nợ dành cho tài trợ xuất nhập khẩu với cơ cấu tín dụng hợp lý .51 3.1.8 Đổi mới công nghệ ngân hàng 52 3.1.9 Đồng tài trợ giữa các ngân hàng .53 3.1.10 Bảo lãnh của doanh nghiệp khác 53 3.1.11 Quản lý chặt chẽ nợ quá hạn .54 3.2 Giải pháp đối với các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu .54 3.2.1 Chú trọng đầu tư, đổi mới công nghệ, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm xuất khẩu .55 3.2.2 Lựa chọn đối tác trong hoạt động xuất nhập khẩu .55 3.2.3 Lựa chọn phương thức thanh toán .55 3.2.4 Lựa chọn ngân hàng phục vụ 55 3.2.5 Giành quyền thuê tàu và mua bảo hiểm .56 3.3 Giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu .56 3.3.1 Hạn chế rủi ro tín dụng 56 3.3.2 Hạn chế rủi ro về lãi suất 57 3.3.3 Hạn chế rũi ro về tỷ giá 58 B Giải pháp vĩ mô 59 3.4 Ngân hàng Nhà nước cần ban hành một số quy chế liên quan đến hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu của các ngân hàng thương mại cổ phần 59 3.4.1 Chiết khấu chứng từ hàng xuất .59 3.4.2 Ban hành chính sách bảo hiểm Nhà nước cho hoạt động chiết khấu .59 3.5 Quy định chế độ kiểm tóan bắt buộc đối với các doanh nghiệp 60 3.6 Cho phép các ngân hàng thương m ại cổ phần cho vay tài trợ xuất nhập khẩu có tài sản đảm bảo chính là lô hàng nhập .60 3.7 Chính sách tỷ giá linh hoạt .62 3.8 Chính sách thuế 63 3.9 Tăng cường việc xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường 63 3.10 Nâng cao chất lượng thông tin tín dụng .64 KẾT LUẬN 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 1 PHỤ LỤC 2

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY