Đề tài Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giám định bồi thường tổn thất trong bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO)

Lời nói đầu Khi nền kinh tế ngày càng phát triển thì nhu cầu đi lại, trao đổi mua bán hàng hoá, du lịch của người dân cũng được nâng lên và hiện nay xe cơ giới là phương tiện tốt nhất có thể thoả mãn tất cả những nhu cầu đó. Do vậy các phương tiện xe cơ giới ngày càng đa dạng về chủng loại và nâng cao hoàn thiện về mặt chất lượng. Song thống kê tình hình tai nạn hàng năm cho thấy xe cơ giới có xác xuất rủi ro lớn nhất và tai nạn giao thông đường bộ luôn chiếm tỷ lệ cao nhất. Khi tai nạn xảy ra gây thiệt hại lớn với các chủ xe không chỉ về con người mà còn thiệt hại về mặt chất lên đến hàng chục triệu đồng. Đây là một khoản tiền lớn đối với các chủ xe mà tự họ không thể thu xếp được. Do vậy bảo hiểm vật chất xe cơ giới đã ra đời nhằm khắc phục những khó khăn về mặt tài chính, ổn định đời sống và kinh doanh cho chủ xe khi không may gặp tai nạn. Nhận thức được tầm quan trọng của nghiệp vụ ngay từ ngày đầu mới thành lập, PJICO đã triển khai nghiệp vụ này và đây là nghiệp vụ đem lại nguồn thu lớn nhất cho công ty. Hiệu quả của nghiệp vụ được đánh giá qua hiệu quả của rất nhiều khâu công việc từ khâu khai thác, đề phòng hạn chế tổn thất, giám định bồi thường song quan trọng hơn cả vẫn là công tác giám định và bồi thường. Bởi nó quyết định trực tiếp đến số tiền mà công ty phải chi ra cũng như ảnh hưởng đến uy tín của công ty với khách hàng do sản phẩm bảo hiểm là cam kết bồi thường cho khách hàng. Do vậy em đã chọn đề tài: “ Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giám định bồi thường tổn thất trong bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex ( PJICO)” MỤC LỤC Lời nói đầu 0 Chương I: Một số vấn đề chung về bảo hiểm vật chất xe cơ giới và giám định, bồi thường. 2 I- Đặc điểm xe cơ giới và sự cần thiết của bảo hiểm vật chất xe cơ giới 2 1- Đặc điểm xe cơ giới. 2 2- Sự cần thiết của bảo hiểm vật chất xe cơ giới 2 II- Nội dung của bảo hiểm vật chất xe cơ giới 4 1- Đối tượng bảo hiểm 4 2- Phạm vi bảo hiểm 5 3- Giá trị bảo hiểm và số tiền bảo hiểm 7 4- Phí bảo hiểm 7 5. Hợp đồng bảo hiểm 9 6- Trách nhiệm và quyền lợi của các bên tham gia bảo hiểm vật chất xe cơ giới 10 6.1- Đối với các chủ xe cơ giới 10 6.2. Đối với các công ty bảo hiểm 11 III- Công tác giám định và bồi thường. 12 1- Công tác giám định 13 1.1- Mục đích công tác giám định. 13 1.2- Nguyên tắc giám định. 13 1.3- Quy trình giám định 14 2- Công tác bồi thường 17 2.1- Nguyên tắc bồi thường 17 2.2- Quy trình bồi thường 19 3- Phương thức bồi thường tổn thất. 21 Chương II- Thực trạng công tác giám định và bồi thường trong bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại PJICO. 25 I- Giới thiệu về công ty 25 1- Lịch sử hình thành. 25 2- Quá trình phát triển 27 3- Cơ cấu tổ chức và nhân lực của PJICO 27 4- Kết quả kinh doanh: 29 4.1- Kết quả chung: 29 4.2- Hoạt động tái bảo hiểm 32 II- Công tác giám định và bồi thường 34 1- Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới 34 2- Công tác giám định bồi thường 35 2.1- Công tác giám định 35 2.2- Trục lợi bảo hiểm 39 2.3- Công tác bồi thường 44 2.4- Đánh giá hiệu quả công tác giám định và bồi thường 47 Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác giám định và bồi thường nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại PJICO 51 I- Định hướng kinh doanh bảo hiểm nói chung và bảo hiểm vật chất xe cơ giới nói riêng 51 1- Những tồn tại của công ty 51 2- Phương hướng hoạt động năm 2004 52 II- Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác giám định và bồi thường taị PJICO 53 1. Đối với công tác giám định 53 1.1 - Biện pháp để tiến hành giám định nhanh chóng 53 1.2- Đối với hiện tượng trục lợi bảo hiểm 54 2- Đối với công tác bồi thường 56 Kết luận 58

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY