Đề tài Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung - Dài hạn ở Chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển Hải Dương

Nâng cao chất l¬ượng tín dụng nói chung và tín dụng trung- dài hạn nói riêng là một vấn đề vô cùng quan trọng đối với hoạt động của NHTM trong nền kinh tế thị trư¬ờng, nó không chỉ là vấn đề sống còn của NHTM mà nó còn có ý nghĩa to lớn trong việc phát triển kinh tế xã hội của đất n¬ước. Việc củng cố hoàn thiện và nâng cao chất l¬ựơng tín dụng trung- dài hạn là một vấn đề đòi hỏi phải th¬ường xuyên và thực hiện nghiêm túc. Qua nghiên cứu về công tác tín dụng trung- dài hạn tại Ngân hàng ĐT&PT Hải D¬ương trong giai đoạn 2002-2005 và để có cơ sở đánh giá đúng hoạt động tín dụng trung- dài hạn, bản luận văn này đã nêu tóm tắt khái quát về lý luận có liên quan đến hoạt động tín dụng trung- dài hạn của NHTM trong nền kinh tế thị tr¬ường, đồng thời đánh giá thực trạng tín dụng trung, dài hạn trong các năm qua và rút ra những mặt đ¬ược, ch¬ưa đư¬ợc tại Chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT Hải D¬ương. Tuy mặt đ¬ược rất nhiều, song cũng còn những tồn tại khó khăn không chỉ do chi nhánh mà còn liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành. Xuất phát từ tình hình đó em xin nêu ra một số giải pháp và đề xuất kiến nghị mong muốn sẽ góp phần giải quyết những vấn đề đang đặt ra nhằm nâng cao chất lư¬ợng tín dụng trung- dài hạn đối với NHTM nói chung và Ngân hàng ĐT&PT Hải Dư¬ơng nói riêng. Tuy nhiên đây là một đề tài nghiên cứu rộng và phức tạp, mặt khác bản thân còn nhiều hạn chế về lý luận cũng nh¬ư thực tế nên không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô giáo .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY