Đề tài Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh ngân hàng cồng thương Phú Thọ

LỜIMỞĐẦU Toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế đã trở thành xu thế khách quan chi phối sự phát triển kinh tế-xã hội của mỗi quốc gia và quan hệ quốc tế,bắt nguồn từ quy luật phát triển của LLSX và phân công lao động quốc tế.Việt Nam không nằm ngoài quy luật đó.Hội nhập kinh tế quốc tế không chỉ đơn thuần giới hạn trong phạm vi cắt giảm thuế quan mà đã được mở rộng ra tất cả các lĩnh vực liên quan đến chính sách kinh tế thương mại , nhằm mục đích mở cửa thị trường cho hàng hoá và dịch vụ, phát triển kinh tế - xã hội,cải thiện đời sống nhân dân. Một nền kinh muốn phát triển, tăng trưởng nhanh và bền vững trước hết phải đáp ứng đủ nhu cầu về vốn, cùng với đó là hiệu quả đầu tư và sử dụng vốn hợp lý. NHTM là một trong những định chế tài chính quan trọng tập trung và phân phối một lượng vốn lớn cho nền kinh tế. Tín dụng là một chức năng cơ bản của ngân hàng, góp phần phân phối vốn hiệu quả. Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết về vốn cho nền kinh tế đòi hỏi mỗi ngân hàng phải có chính sách tín dụng phù hợp, hiệu quả cao và rủi ro thấp nhất . Trước tình hình hội nhập của toàn bộ nền kinh tế, cũng như của ngành ngân hàng nói riêng, yêu cầu đặt ra đối với chi nhánh Ngân hàng công thương Phú Thọ là không ngừng hoàn thiện trong hoạt động kinh doanh của mình đặc biệt là hoạt động tín dụng. Từ quá trình học tập, tìm hiểu và thực tập tại chi nhánh ngân hàng công thương Phú Thọ, em chọn đề tài :"Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHCT Phú Thọ” làm luận văn tốt nghiệp. Ngoài lời mởđầu và kết luận, luận văn được chia làm 3 chương: Chương 1: Một số vấn đề chung về tín dụng. Chương 2:Thực trạng hoạt động tín dụng tại chi nhánh NHCT Phú Thọ. Chương 3:Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHCT Phú Thọ. MỤCLỤC LỜIMỞĐẦU 1 CHƯƠNG 1: MỘTSỐVẤNĐỀCHUNGVỀTÍNDỤNG 2 I/ Tín dụng ngân hàng 2 1/ Khái niệm về tín dụng 2 2/ Phân loại tín dụng 2 2.1.Căn cứ thời hạn tín dụng : 2 2.2. Căn cứ đối tượng tín dụng : 3 2.3.Căn cứ mục đích sử dụng vốn tín dụng: 3 2.4. Căn cứ chủ thể tín dụng: 3 2.5. Căn cứ tính chất bảo đảm tiền vay : 3 2.6. Căn cứ lãnh thổ hoạt động tín dụng 4 3/ Các chức năng của tín dụng : 4 3.1. Tập trung và phân phối lại vốn nhàn rỗi trên nguyên tắc hoàn trả: 4 3.2. Kiểm soát các hoạt động kinh tế bằng tiền : 4 4/Vai trò của tín dụng 5 4.1.Tín dụng góp phần thúc đẩy sản xuất và lưu thông hàng hoá phát triển: 5 4.2.Tín dụng là công cụ thực hiện chính sách kinh tế vĩ mô của nhà nước: 5 4.3. Tín dụng góp phần quan trọng vào việc giảm thấp chi phí sản xuất và lưu thông: 6 4.4. Tín dụng góp phần thực hiện chính sách xã hội và nâng cao đời sống dân cư 6 II/ Chất lượng tín dụng 7 1/ Khái niệm về chất lượng tín dụng : 7 2/ Một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng 8 2.1. Chỉ tiêu tổng dư nợ và kết cấu dư nợ 8 2.2 Chỉ tiêu tỷ lệ nợ quá hạn 9 2.3 Chỉ tiêu vòng quay vốn tín dụng 9 CHƯƠNG II: THỰCTRẠNGHOẠTĐỘNGTÍNDỤNGTẠICHINHÁNH NHCTPHÚTHỌ 11 I/ Khái quát về chi nhánh NHCT Phú Thọ 11 1/ Quá trình hình thành và phát triển 11 2/ Chức năng và nhiệm vụ. 12 2.1. Huy động vốn. 12 2.2. Cho vay vàđầu tư. 12 3/ Bộ máy quản lý, tổ chức của chi nhánh NHCT tỉnh Phú Thọ. 12 3.1. Phòng Tổ chức Hành chính: 13 3.2. Phòng Kiểm tra Kiểm soát nội bộ 13 3.3. Phòng Thông tin Điện toán. 13 3.4. Phòng Khách hàng doanh nghiệp. 13 3.5. Phòng Khách hàng cá nhân. 14 3.6. Phòng Kế toán giao dịch. 14 3.7. Phòng Quản lí rủi ro và nợ có vấn đề. 14 3.8. Phòng Thanh toán xuất nhập khẩu. 14 3.9. Phòng Tiền tệ kho quỹ 15 II/Tình hình hoạt động của chi nhánh NHCT Phú Thọ. 15 1/ Về tình hình huy động vốn 15 2/ Về công tác sử dụng vốn 17 2.1. Chỉ tiêu dư nợ 18 2.2. Chỉ tiêu nợ quá hạn 19 2.3. Vòng quay vốn tín dụng. 20 3- Nhận xét về hoạt động của chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Phú Thọ: 21 3.1. Những kết quả đạt được 21 3.2. Những tồn tại 22 CHƯƠNG III: MỘTSỐGIẢIPHÁPNÂNGCAOCHẤTLƯỢNGTÍNDỤ NGTẠICHINHÁNH NHCT PHÚ THỌ 23 I/ Định hướng hoạt động thời gian tới của chi nhánh NHCT Phú Thọ 23 II/ Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHCT Phú Thọ 24 1/Mở rộng hình thức huy động vốn trên địa bàn toàn tỉnh 24 2/ Xây dựng chính sách tín dụng có hiệu quả 26 3/ Áp dụng các biện pháp bùđắp rủi ro: 27 4/ Thực hiện đầy đủ quy trình cho vay 28 5/ Nâng cao chất lượng thẩm định 28 6/ Thực hiện chiến lược khách hàng lâu dài: 29 7/ Công tác đào tạo và sử dụng cán bộ 29 8/ Một số giải pháp khác. 30 KẾTLUẬN 31

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY