Đề tài Một số Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

MỤC LỤC ChươngI: Ngân hàng ngoại thương Việt Nam với hoạt động thẩm định tài chính dự án đầu tư 3 1. Ngân hàng thương mại và hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại 3 1.1 Ngân hàng thương mại qua hoạt động cho vay của Ngân hàng trách nhiệm 3 1.2 Hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại 4 2. Sự cần thiết thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại 6 2.1 Dự án đầu tư 7 2.2 Sự cần thiết thẩm định Dự án đầu tư trong hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại 8 3. Trình tự và nội dung thẩm định dự án đầu tư trong hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại 11 4. Chất lượng thẩm định dự án đầu tư và các nhân tố ảnh hưởng 24 4.1 Chất lượng thẩm định dự án đầu tư 24 4.2 Các nhân tố ảnh hưởng 25 Chương II: Thực trạng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng ngoại thương Việt Nam 28 1. Giới thiệu chung về Ngân hàng ngoại thương Việt Nam 28 1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng ngoại thương Việt Nam 28 2.1 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Ngân hàng ngoại thương Việt Nam trong thời gian qua 30 2. Hoạt động cho vay của Ngân hàng ngoại thương Việt Nam 33 3. Thực trạng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng ngoại thương Việt Nam 37 3.1 Tổ chức hoạt động thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng ngoại thương Việt Nam 37 3.2 Nội dung thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng ngoại thương Việt Nam 39 4. Một số nhận xét đánh giá về hoạt động thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng ngoại thương Việt Nam 47 4.1 Những kết quả đạt được 47 4.2 Một số hạn chế 51 4.3 Nguyên nhân 56 Chương III: Một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng ngoại thương Việt Nam 1. Định hướng hoạt động cho vay của Ngân hàng ngoại thương Việt Nam 60 2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự toán đầu tư trong hoạt động cho vay của Ngân hàng ngoại thương Việt Nam 62 2.1 Một số định hướng cho công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng ngoại thương Việt Nam 62 2.2 Một số giải pháp 63 3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư 72 Kết luận 74 Tài liệu tham khảo 76

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY