Đề tài Một số giải pháp mở rộng hoạt động cho vay trả góp tại ngân hàng ngoài quốc doanh Việt Nam (VPBank)

Trong những năm qua, kinh tế thế giới đã có nhiều biến chuyển, nổi lên trong đấy là khu vực kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, một khu vực năng động và giàu tiềm năng. Nằm trong khu vực,Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, có sự chuyển biến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống, kinh tế xã hội. Có thể nói, trong hơn 10 năm trở lại đây, nước ta là nước có nền kinh tế đang phát triển với tốc độ cao nhất khu vực Đông Nam Á. Trong 5 năm qua, GDP đạt bình quân 7,8 %/năm.Trong năm 2007 GDP đã đạt 8,48%/năm, cao nhất trong vòng 10 năm qua. Tình hình chính trị ổn định, kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững cùng với những thuận lợi khi gia nhập vào tổ chức Thương mai quốc tế đã thúc đẩy hoạt động đầu tư, xây dựng, kinh doanh, buôn bán phát triển, tạo tiền đề cho việc tạo việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống của các tầng lớp nhân dân. Đời sống người dân ngày càng được cải thiện mạnh mẽ. Riêng năm 2007, chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế từng bước được nâng lên thể hiện trên các chỉ số tăng trưởng cao, duy trì tốc độ ổn định trên mọi lĩnh vực kinh tế. Cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng dịch vụ và giảm tỷ trọng khu vực nông nghiệp (khu vực nông nghiệp chiếm 20%; công nghiệp và xây dựngchiếm41,5%,dịchvụ38,1%). Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2007 ước đạt 574 nghìn tỷ đồng, tăng 17,1% so với năm 2006; trong đó, khu vực ngoài quốc doanh tăng 20,9%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 18,2% và khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 10,3%. Theo số liệu của tổng cục thống kê, thu nhập bình quân đầu người ở Việt Nam năm 2007 đạt 835 USD. Một sự tăng trưởng vượt bậc và dự kiến sẽ tăng lên 960 USD vào năm 2008 và đạt khoảng 1.100 USD vào năm 2009. Người dân được tiêu dùng những mặt hàng chất lượng dần dần đáp ứng đầy đủ nhu cầu của cuộc sống. Mặc dù thu nhập bình quân đầu người đã tăng cao, song để mua được những hàng hoá có giá trị lớn như nhà cửa hay ôtô thì vẫn là một khó khăn lớn. Một trong những giải pháp có thể sử dụng nhằm giải quyết vấn đề này đó là sự tham gia của các ngân hàng thương mại tài trợ vốn cho các cá nhân và tổ chức bằng hình thức cho vay trả góp, ngân hàng sẽ cho khách hàng vay số tiền cần thiết ở thời điểm hiện tại và khách hàng sẽ trả dần số tiền nợ gốc đó làm nhiều kỳ và trả lãi hàng tháng, sao cho phù hợp với nguồn thu nhập của mình. Như vậy, xuất phát từ thực trạng về nhu cầu vay trả góp trong nền kinh tế, từ nhu cầu phát triển của mỗi ngân hàng, qua quá trình xem xét, tìm hiểu và quan sát tình hình thực tế trong thời gian thực tập tại ngân hàng ngoài quốc doanh Việt Nam (VPBank), em đã quyết định chọn đề tài “” để làm chuyên đề tốt nghiệp của mình. Chuyên đề tốt nghiệp ngoài lời mở đầu, kết luận, nội dung chính được chia làm 3 chương: ã Chương 1: Tổng quan về hoạt động cho vay trả góp của ngân hàng thương mại ã Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay trả góp tại ngân hàng ngoài quốc doanh Việt Nam (VPBank) ã Chương 3: Một số giải pháp mở rộng hoạt động cho vay trả góp tại ngân hàng ngoài quốc doanh Việt Nam (VPBank). MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU 1 MỤC LỤC 1 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRẢ GÓP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5 1.1. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 5 1.1.1. Các hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại 5 1.1.1.1. Hoạt động huy động vốn 5 1.1.1.2. Hoạt động cho vay 5 1.1.1.3. Các hoạt động khác 6 1.1.2. Các hình thức cho vay của ngân hàng thương mại 9 1.1.2.1. Căn cứ vào kỳ hạn cho vay 10 1.1.2.2. Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay 10 1.1.2.3. Căn cứ vào tính chất bảo đảm của khoản vay 11 1.1.2.4. Căn cứ vào phương thức cho vay 11 1.1.2.5. Căn cứ vào phương thức hoàn trả 13 1.2. HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRẢ GÓP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 14 1.2.1. Khái niệm cho vay trả góp 14 1.2.2. Đặc điểm của hoạt động cho vay trả góp 15 1.2.3. Vai trò của hoạt động cho vay trả góp 17 1.2.4. Mở rộng hoạt động cho vay trả góp của ngân hàng thương mại 20 1.2.4.1. Các chỉ tiêu phản ánh mở rộng hoạt động cho vay trả góp 20 1.2.4.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng hoạt động cho vay trả góp 22 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRẢ GÓP TẠI NGÂN HÀNG NGOÀI QUỐC DOANH VIỆT NAM (VPBANK) 26 2.1. KHÁI QUÁT VỀ VPBANK 26 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của VPBank 26 2.1.2. Cơ cấu tổ chức nhân sự 30 2.1.3. Lĩnh vực hoạt động 33 2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của VPBank trong những năm gần đây 33 2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRẢ GÓP TẠI VPBANK 36 2.2.1. Cơ sở pháp lý cho hoạt động cho vay trả góp 36 2.2.2. Các sản phẩm cho vay trả góp chủ yếu 38 2.2.3. Quy trình cho vay trả góp 40 2.2.4. Thực trạng hoạt động cho vay trả góp tại VPBank 44 2.3. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRẢ GÓP TẠI VPBANK 46 2.3.1. Những kết quả đạt được 46 2.3.2. Những thuận lợi 48 2.3.3. Những hạn chế 51 2.3.4. Nguyên nhân hạn chế 53 2.3.4.1. Nguyên nhân khách quan 53 2.3.4.2. Nguyên nhân chủ quan 55 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRẢ GÓP TẠI NGÂN HÀNG NGOÀI QUỐC DOANH VIỆT NAM (VPBANK) 58 3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA VPBANK TRONG THỜI GIAN TỚI 58 3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TRẢ GÓP 58 3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 67 KẾT LUẬN 66 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 70

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY