Đề tài Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty TNHH bánh kẹo Thủ đô trên thị trường

Ngày nay cạnh tranh luôn là vấn đề được coi nóng bỏng của toàn cầu vì nó thường xuyên xảy ra, có ảnh hưởng mạnh mẽ tới từng nền kinh tế của từng quốc gia, từng ngành từng doanh nghiệp Trong mỗi ngành tính chất cạnh tranh cũng khác nhau. Ngành sản xuất kinh doanh bánh kẹo với những đặc điểm riêng của mình có tính cạnh tranh rất mạnh nhưng nó lại không bộc lộ một cách rõ rệt sự suy vong của một số hãng này hay sự thịnhh vượng của các hãng khác. Nắm bắt được thực tế này Công ty TNHH bánh kẹo Thủ đô đã đưa ra nhiều giải pháp nâng cao vị thê cạnh tranh của mình trên thị trường. Song để thích ứng được với môi trường cạnh tranh chung khốc liệt môi trường pháp lý luôn thay đổi và nhằm đạt được những mục tiêu đã đặt ra của công ty đòi hỏi công ty phải soạn thảo cho mình một kế hoạch Marketing tốt. Chính vì những yêu cầu bức thiết đó nên em đã chọn đề tài: Một số giải pháp Marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty TNHH bánh kẹo Thủ đô trên thị trường” sẽ đề cập đến tất cả những nội dung nêu trên. Báo cáo thực tập được kết cấu thành 3 chương: Chương I: Giới thiệu chung về Công ty TNHH Bánh kẹo Thủ Đô. Chương II: Hoạt động Marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty TNHH Bánh kẹo Thủ Đô. Chương III: Những đề xuất nhằm nâng cao hoạt động Marketing tại Công ty TNHH bánh kẹo Thủ Đô MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH BÁNH KẸO THỦ ĐÔ 2 1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty . 2 2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty . 3 3. Tổ chức bộ máy của công ty . 5 4. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH bánh kẹo Thủ Đô 8 CHƯƠNG II. HOẠT ĐỘNG MAREKTING NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY BÁNH KẸO THỦ ĐÔ 10 I. HIỆN TRẠNG MARKETING . 10 1. Phân tích cung cầu trên thị trường bánh kẹo 2. Phân tích tình hình sản phẩm 14 3. Phân tích tình hình phân phối của Công ty TNHH bánh kẹo Thủ Đô . 6 4. Phân tích cạnh tranh 18 II. MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY . 20 III. CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY . 21 1. Giá . 21 2. Sản phẩm 22 3. Phân phối . 23 4. Xúc tiến hỗn hợp 24 IV. PHÂN TÍCH ĐIỂM MẠNH/ ĐIỂM YẾU – CƠ HỘI/ ĐE DOẠ 25 1. Những điểm mạnh và điểm yếu của Công ty TNHH bánh kẹo Thủ đô 2. Những cơ hội và đe doạ đối với Công ty TNHH bánh kẹo Thủ Đô 27 CHƯƠNG III. NHỮNG ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY TNHH BÁNH KẸO THỦ ĐÔ . 31 I. ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 31 1. Nâng cao chất lượng sản phẩm đa dạng hóa kiểu dáng mẫu mã phù hợp hơn với các yêu cầu của người tiêu dùng 2. Cải tiến bao bì mẫu mã . 32 3. Sản phẩm tốt cũng cần phải được truyền bá, giới thiệu rộng rãi 33 II. ĐỀ XUẤT VỀ VẤN ĐỀ THỊ TRƯỜNG 34 1. Đối với thị trường miền Bắc 2. Đối với thị trường miền Trung, miền Nam . 35 III. ĐỀ XUẤT, LẬP CHIẾN LƯỢC MARKETING VÀ THỰC HIỆN NHỮNG GIẢI PHÁP KHÁC 36 1. Các giải pháp cho hoạt động thu thập thông tin 1.1. Xây dựng và củng cố lại hệ thống đại lý 1.2. Tổ chức nghiên cứu trực tiếp người tiêu dùng 37 2. Giải pháp cho hoạt động xử lý thông tin . 39 2.1. Ứng dụng khoa học và công nghệ thông tin vào công tác nghiêncứu thị trường 2.2. Thành lập phòng Marketing riêng biệt . 40 2.3. Các giải pháp nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của nhân viên nghiên cứu thị trường . 42 KẾT LUẬN 43 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 44

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY