Đề tài Một số giải pháp marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh cho sản phẩm đồ gia dụng và điện gia dụng nhãn hiệu supor của công ty cổ phần Nam Trung Hà

MỤC LỤC Lời mở đầu 1 Chương 1: Tổng quan về thị trường hàng gia dụng và điện gia dụng tại Việt Nam 3 I. Khái quát về thị trường đồ gia dụng trên thị trường Việt Nam. 3 1. Khái niệm hàng gia dụng. 3 2. Quy mô của thị trường. 4 2.1. Cầu của thị trường. 4 2.2. Nguồn cung của thị trường. 4 II. Thị trường mục tiêu cho ngành hàng gia dụng và điện gia dụng tại Việt Nam. 6 1. Vài nét khái quát chung về sản phẩm, tính chất của sản phẩm gia dụng và điện gia dụng. 6 2. Phân đoạn thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu ngành hàng gia dụng và điện gia dụng của công ty. 7 1.1. Phân đoạn thị trường và các tiêu chí phân đoạn thị trường mục tiêu. 7 1.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu: 9 III) Người tiêu dùng và nhân tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng. 10 1. Đặc điểm người tiêu dùng: 10 2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng. 11 IV. Tình hình cạnh tranh trên thị trường các sản phẩm gia dụng và điện gia dụng. 16 1. Đôí thủ cạnh tranh trực tiếp: 16 2. Các lực lượng cạnh tranh khác: 18 2.1. Nhà cung ứng 18 2.2. Người mua. 18 2.3. Sản phẩm thay thế. 19 2.4. Đối thủ tiềm ẩn. 19 Chương 2: Năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần Nam Trung Hà trên thị trường đồ gia dụng và điện gia dụng. 20 I. Tổng quan về công ty. 20 1.Lịch sử ra đời và phát triển 20 2. Loại hình doanh nghiệp 20 3. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 21 4. Năng lực sản xuất và kinh doanh của công ty. 23 4.1 Năng lực tài chính 23 4.2 Năng lực nhân sự 25 4.3 Năng lực quản lý chung 28 5. Môi trường marketing ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 30 II. Phân tích, đánh giá hoạt động marketing của doanh nghiệp và ảnh hưởng của nó đến năng lực cạnh tranh của công ty. 34 1. Năng lực marketing 34 2. Hệ thống các chiến lược và chiến thuật marketing đang được thực hiện tại doanh nghiệp . 36 3. Đánh giá khả năng cạnh tranh của công ty qua mô hình SWOT. 44 II. Năng lực cạnh tranh sản phẩm. 47 Chương 3: Một số giải pháp Marketing nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trường. 49 I. Những nhiệm vụ và chiến lược cần thực hiện. 49 1. Tiến hành hoạt động nghiên cứu thị trường theo kế hoạch. 49 2. Xây dựng thương hiệu. 50 II. Các giải pháp thuộc Marketing mix. 52 2.1 Chính sách sản phẩm. 52 2.2. Chính sách giá: 54 2.3. Chính sách về kênh phân phối: 55 2.4. Chính sách về xúc tiến hỗn hợp: 56 III. Một số kiến nghị đối với Nhà nước trong việc tạo lập môi trường cạnh tranh. 58 Kết luận 59

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY