Đề tài Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 của Công ty Cổ phần Giày Bình Định

Hệ thống tài liệu: Sổ tay chất lượng, kiểm soát tài liệu, kiểm soát hồ sơ Trách nhiệm của lãnh đạo: Mục tiêu chất lượng, chính sách chất lượng, xem xét của lãnh đạo Quản lý nguồn lực: Thủ tục đào tạo Tạo sản phẩm: Quá trình mua hàng, kiểm soát sản xuất, xem xét các yêu cầu liên quan đến khách hàng, kiểm soát phương tiện theo dõi và đo lường Đo lường, phân tích và cải tiến: Đánh giá chất lượng nội bộ, cải tiến thường xuyên, kiểm soát sản phẩm không phù hợp

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY