Đề tài Một số biện pháp thu hút người Việt Nam đi du lịch trung quốc tại trung tâm lữ hành quốc tế hà nội - Hanoi Red Tour

MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 3 Chương I: Thị trường du lịch Trung quốc đối với người Việt Nam 5 1.1 Điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam đi du lịch Trung Quốc 5 1.1.1 Vị trí địa lí, khí hậu, điều kiện giao thông thuận lợi va sự tương đồng về văn hoá của hai dân tộc 5 1.1.2 Quan hệ hợp tác về du lịch của hai nước 7 1.1.3 Tài nguyên du lịch của Trung Quốc có sức hấp dẫn đối với người Việt Nam 10 1.2 Nhu cầu đi du lịch Trung quốc của người Việt Nam 15 1.2.1 Điều kiện đi du lịch của người Việt Nam 15 1.2.2 Đối tượng đi du lịch Trung quốc 17 1.2.3 Loại hình du lịch phù hợp với người Việt Nam 17 1.3 Các tuyến, điểm du lịch hấp dẫn nhất đối với người Việt Nam 19 Chương II: Thực trạng hoạt động thu hút người Việt Nam đi du lịch Trung Quốc 22 2.1 Giới thiệu về Hanoi Red Tour 22 2.1.1 Lịch sử hình thành 22 2.1.2 Bộ máy tổ chức 22 2.1.3 Các lĩnh vực kinh doanh 26 2.2 Kết quả hoạt động thu hút người Việt Nam đi du lịch Trung Quốc của Hanoi Red Tour 26 2.2.1 Số lượng và cơ cấu người Việt Nam đi du lịch Trung Quốc 26 2.2.2 Hiệu quả kinh tế 29 2.3 Chất lượng sản phẩm du lịch Trung Quốc thông qua Hanoi Red Tour 31 2.4 Các giải pháp thu hút người Việt Nam đi du lịch Trung Quốc 33 2.4.1 Quan hệ với các nhà cung ứng dịch vụ du lịch 33 2.4.2 Các giải pháp cụ thể thu hút người Việt Nam đi du lịch Trung Quốc 34 2.4.3 Vai trò của đội ngũ nhân viên bán tour và hướng dẫn viên du lịch 39 2.5 Đánh giá chung 40 2.5.1 Những thành quả đạt được 40 2.5.2 Những mặt còn hạn chế, yếu kém 42 Chương III: Một số giải pháp thu hút người Việt Nam đi du lịch Trung quốc 44 3.1 Thị trường du lịch Trung Quốc đối với người Việt Nam trong tương lai 44 3.1.1 Chủ trương phát triển du lịch của Trung Quốc 44 3.1.2 Sự phát triển cầu của người Việt Nam về thị trường du lịch Trung Quốc 46 3.2 Mục tiêu thu hút người Việt Nam đi du lịch Trung Quốc của Hanoi RedTour 48 3.3 Đề xuất giải pháp 48 3.4 Kiến nghị để những giải pháp nêu ra được thuực hiện 50 3.4.1 Đối với cơ quan quản lí nhà nước về du lịch 50 3.4.2 Đối với Hanoi Red Tour 52 KẾT LUẬN 54

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY