Đề tài Một số biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận ở Công ty Thưương mại Việt Phát Triển

Lời nói đầu Lợi nhuận là mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp, nó quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Với điều kiện cụ thể khác nhau, cơ chế vận hành hoạt động kinh doanh khác nhau thì kết quả lợi nhuận cũng khác nhau. Trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung, các doanh nghiệp Nhà n¬ước được Nhà n¬ước cấp phát vốn, cung ứng vật tư¬, nguyên vật liệu, lãi nộp Nhà n¬ước, lỗ Nhà n¬ước chịu, lợi nhuận đó ch¬ưa phản ánh đầy đủ các chi phí sản xuất và yêu cầu thực tế của thị trư¬ờng, chư¬a kích thích được tính sáng tạo chủ động của ng¬ười quản lý và công nhân trực tiếp sản xuất. Do đó có tình trạng lãi giả, lỗ thật. Nhiều doanh nghiệp Nhà nước làm ăn thua lỗ kéo dài trở thành gánh nặng cho nền kinh tế gây lãng phí. Thực hiện đư¬ờng lối đổi mới, nền kinh tế đư¬ợc vận hành theo cơ chế thị trư¬ờng, có sự quản lý của Nhà nư¬ớc theo định h¬ướng xã hội chủ nghĩa. Nhà nư¬ớc ban hành các chế độ chính sách, sắp xếp lại các doanh nghiệp, tạo điều kiện để các doanh nghiệp chủ động sáng tạo, tự chịu trách nhiệm lỗ lãi về các hoạt động của mình. Từ khi có quyết định của Chính phủ đ¬ược phép thành lập các Công ty TNHH, Công ty cổ phần, các doanh nghiệp tư¬ nhân vừa, nhỏ và các doanh nghiệp có vốn đầu t¬ư nư¬ớc ngoài với nhiều mô hình khác nhau, hoạt động của các doanh nghiệp đ¬ược cải thiện, nhiều doanh nghiệp bắt đầu làm ăn có lãi, tạo điều kiện mở rộng và phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho ngư¬ời lao động, giải quyết công ăn việc làm cho xã hội. Bởi vậy, không ngừng nâng cao lợi nhuận là một việc làm rất cần thiết của các doanh nghiệp. Công ty Thương mại Việt Phát Triển là một trong số các doanh nghiệp như vậy. Trong thời gian thực tập tốt nghiệp tại Công ty Thương mại Việt Phát Triển, vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty, em nghiên cứu vấn đề lợi nhuận của Công ty và hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp với đề tài : "Một số biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận ở Công ty Th¬ương mại Việt Phát Triển".

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY