Đề tài Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần giao nhận vận tải Con Ong - Chi nhánh Hải Phòng

Lý luận chung về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp . . 3 I. Khái niệm về hiệu quả kinh doanh và sự cần thiết về nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp . . 3 1. Khái niệm hiệu quả . . 3 2. Phân loại hiệu quả . 4 3. Bản chất của hiệu quả kinh doanh . 6 4. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp . 7 II. Nội dung phân tích và phương pháp phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh . . 8 1.Nội dung phân tích kết quả sản xuất kinh doanh . . 8 2. Phương pháp phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh . 10 III. Các nhân tố tác động tới việc nâng hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp . 13 1. Nhóm các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài . . 13 1.1Các nhân tố ảnh hưởng thuộc môi trường kinh doanh . . 13 1.2 Nhân tố Văn hóa - xã hội . . 14 1.3 Nhân tố môi trường tự nhiên . 14 1.4 Môi trường chính trị - pháp luật . . 15 1.5 Các yếu tố thuộc cơ sở hạ tầng . 16 1.6 Môi trường kinh tế và công nghệ . . 16 2. Các nhân tố bên trong . . 17 2.1. Nhân tố vốn . . 17 2.2 Nhân tố con người . 17 2.3 Nhân tố trình độ kỹ thuật công nghệ . 17 2.4 Nhân tố Trình độ tổ chức sản xuất và trình độ quản trị doanh nghiệp 18 2.5 Hệ thống trao đổi và xử lý thông tin . 18 IV. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh . 19 1.Chỉ tiêu về doanh thu . 19 2.Chỉ tiêu về chi phí . 20 3.Hiệu quả sử dụng lao động . 23 4. Chỉ tiêu vốn kinh doanh . 24 5. Các chỉ tiêu tài chính . 26 6. Nhóm chỉ tiêu xét về mặt hiệu quả kinh tế - xã hội . 28 7. Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh . 29 8. Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp giao nhận vận tải . 30 Phần II Phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh của công ty . 31 1. Quá trình hình thành và phát triển . 31 2.Khái niệm Logistic, Chức năng, nhiệm vụ của công ty . 34 3. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật, bộ máy công ty . 36 3.1Bộ máy công ty . 36 3.2 Hệ thống kỹ thuật của công ty . 39 3.3 Các dịch vụ chính Bee Logistic Hải Phòng cung cấp . . 42 3.4 Đặc điểm nhân sự . . 44 3.5 Đánh giá kết quả đã đạt được của doanh nghiệp . . 46 II Tình hình sản xuất kinh doanh tại Công ty Bee logistic (chi nhánh Hải Phòng) . . 47 1.Tình hình kinh doanh của công ty . . 47 2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh . . 52 2.1 Chỉ tiêu về doanh thu . 52 2.2 Chỉ tiêu chi phí . 55 2.3 Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng lao động . 60 2.4 Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn . . 62 2.5 Bảng tổng hợp các chỉ tiêu hiệu quả . . 67 III Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh . . 69 1.Thực trạng phát triển nghành giao nhận vận tải . 69 2. Biện pháp tăng doanh thu để nâng cao hiệu quả kinh doanh . . 73 3. Biện pháp tiết kiệm chi phí xăng dầu và chi phí khác . 76 4. Quản lý tốt chi phí tiền lương . . 77 5. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh trong dài hạn . 79 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sxkd tại BeeLogistic - CN Hải phòng LỜI MỞ ĐẦU Trong bối cảnh xu hướng toàn cầu hoá nền kinh tế diễn ra ngày một mạnh mẽ, tạo nhiều cơ hội cho các quốc gia nhỏ có thể tham gia để phát tiển thị trường kinh tế trong nước. Trong đó có Việt Nam, cơ hội cho Việt Nam càng nhiều hơn khi gia nhập vào tổ chức thương mại thế giới WTO, nền kinh tế mở cửa tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Sản xuất trong nước đưa các sản phẩm trong nước gia thị trường quốc tế, nhu cầu về các dịch vụ liên quan tới vận chuyển hàng hoá ngày càng tăng. Cơ hội mở ra cho các doanh nghiệp giao nhận vận tải, đi đôi với nó là sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Các doanh nghiệp luôn phải vận động và tìm hướng đi cho phù hợp. Việc đứng vững này chỉ được khẳng định bằng việc kinh doanh có hiệu quả. Những vấn đề thường xuyên đặt ra cho mỗi doanh nghiệp trong hoàn cảnh hiện nay là: Khách hàng của doanh nghiệp là ai? Những nhu cầu của họ là gì? Khả năng của doanh nghiệp có đáp ứng được nhu cầu của họ hay không? Doanh nghiệp cần đặc biệt quan tâm tới khách hàng và nhu cầu của họ vì mục tiêu của doanh nghiệp là lợi nhuận, khách hàng là yếu tố giúp doanh nghiệp thực hiện mục tiêu của mình. Để đạt được những mục tiêu đã đề ra thì doanh nghiệp phải tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh sao cho có hiệu quả ở mức cao nhất. Chính vì vậy, đạt được nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là một vấn đề đặt ra hết sức cần thiết cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Vì vậy, qua quá trình thực tập tại Cổ phần giao nhận vận tải Con Ong - Chi nhánh Hỉa phòng, với những kiến thức đã tích luỹ được cùng với sự nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này cho nên em đã mạnh dạn chọn đề tài "Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty cổ phần giao nhận vận tải Con Ong - Chi nhánh Hải Phòng" làm đề tài nghiên cứu của mình. Thực ra đây là một vấn đề có nội dung rất rộng vì vậy trong chuyên đề này em chỉ đi vào thực trạng thực hiện nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty và đưa ra một số giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Nội dung chuyên đề bao gồm các phần sau: PHẦN I: Lý luận chung về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp PHẦN II Phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh ở Công ty Cổ phần giao nhận vận tải Con Ong - Chi nhánh Hải Phòng PHẦN III: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở Công ty Cổ phần giao nhận vận tải Con Ong - Chi nhánh Hải Phòng Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của Cô giáo - Ths. Cao Thị Hồng Hạnh. Đồng thời, em cũng xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các phòng ban trong Công ty Cổ phần giao nhận vận tải Con Ong - Chi nhánh Hải Phòng đã hướng dẫn, cung cấp tài liệu, số liệu để em hoàn thành luận văn này. Em xin chân thành cảm ơn!

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY