Đề tài Một số biện pháp nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực tại công ty cổ phần công nghệ môi trường và điện lạnh Hồng Anh

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực tại công ty cổ phần công nghệ môi trường và điện lạnh Hồng Anh Mục lục Trang Lời nói đầu . 4 Chương I: CƠ Sở lý luận về quản trị nhân lực trong doanh nghiệp . 5 1.1. Nguồn nhân lực 5 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 5 1.1.2 Quản trị nhân lực 6 1.1.2.1 Khái niệm về quản trị nhân lực .6 1.1.2.2. Các chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực .6 1.1.2.3. Mục tiêu của quản lý nguồn nhân lực 7 1.1.2.4 Vai trò của quản lý nguồn nhân lực 8 1.1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 8 1.1.2.6. Nội dung của quản trị nguồn nhân lực .11 1.1.2.6.1. Hoạch định nguồn tài nguyên nhân sự .11 1.1.2.6.2. Phân tích công việc .11 1.1.2.6.3. Định mức lao động 12 1.1.2.6.4. Tuyển dụng nguồn nhân lực .13 1.1.2.6.5. Phân công lao động 15 1.1.2.6.6. Đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên 15 1.1.2.6.7. Trả công lao động .16 1.1.2.6.8.Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 20 1.2. Hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp .20 1.2.1. Khái niệm về hiệu quả .20 1.2.2. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. 22 1.2.2.1. Chỉ tiêu năng suất lao động .22 1.2.2.2. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời của một nhân viên 23 1.2.2.3. Chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng chi phí tiền lương (hay mức doanh số bán ra trên một đơn vị tiền lương) 23 1.2.2.4. Chỉ tiêu hiệu suất tiền lương (hay mức doanh số bán ra trên một đơn vị tiền lương) .24 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực .24 1.3.1. Môi trường bên ngoài .24 1.3.1.1. Chính trị và luật pháp .24 1.3.1.2. Môi trường tự nhiên và cơ sở hạ tầng .25 1.3.1.3. Môi trường kỹ thuật và công nghệ 25 1.3.1.4. Môi trường kinh tế 25 1.3.1.5. Môi trường văn hoá xã hội 26 1.3.2. Môi trường ngành .26 1.3.2.1. Các khách hàng 26 1.3.2.2. Người cung ứng 27 1.3.2.3. Các tổ chức cạnh tranh và bán hàng 27 1.3.3. Môi trường bên trong doanh nghiệp 27 1.3.3.1. Nhân tố liên quan đến người lao động 27 1.3.3.2. Nhóm nhân tố liên quan đến đối tượng lao động . .31 1.3.3.3. Nhóm nhân tố liên quan đến tư liệu lao động 32 Chương II: phân tích thực trạng sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần công nghệ môi trường và điện lạnh hồng anh . 33 2.1. Tổng quan về doanh nghiệp .33 2.1.1. Giới thiệu doanh nghiệp 33 2.1.2. Quá trình phát triển của công ty cổ phần công nghệ môi trường và điện lạnh Hồng Anh .33 2.1.3. Chức năng nhiệm vụ của Công ty .34 2.1.4. Cơ cấu tổ chức quản lý ở công ty .35 2.1.5. Hoạt đông kinh doanh từ 2006-2008 37 2.2. Phân tích thực trạng sử dụng nguồn nhân lực ở công ty cổ phần công nghệ môi trường và điện lạnh Hồng Anh. . . . 39 2.2.1. Phân tích tình hình biến động về số lượng và cơ cấu nguồn nhân lực trong công ty qua 3 năm (2006- 2008) .39 2.2.2. Phân tích về chất lượng nguồn nhân lực của công ty qua 3 năm (2006- 2008) .42 2.2.3. Phân tích tình hình phân bổ và sử dụng nguồn nhân lực của công ty qua 3 năm (2006-2008) 45 2.2.4. Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của công ty qua 3 năm (2006-2008) 47 2.3. Đánh giá tổng quát tình hình quản lý và sử dụng nguồn nhân lực ở công ty cổ phần công nghệ môi trường và điện lạnh Hồng Anh 49 2.3.1. Hoạch định nguồn nhân lực .49 2.3.2. Công tác phân tích và thiết kế công việc .51 2.3.3. Tuyển dụng lao động 52 2.3.4. Điều kiện lao động . 55 2.3.5. Đánh giá mức độ hoàn thành công việc 56 2.3.6. Đào tạo và phát triển .57 2.3.7. Chính sách đãi ngộ .59 Chương III: Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần công nghệ môi trường và điện lạnh hồng anh . 69 3.1. Định hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới 69 3.2. Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của công ty cổ phần công nghệ môi trường và điện lạnh Hồng Anh 71 Kết luận Lời nói đầu Trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước, cơ chế quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực là một trong những biện pháp cơ bản nhằm nâng cao năng suất lao động, cải thiện đời sống vật chất và văn hoá cho người lao động. Thấy được ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nên trong thời gian thực tập tại công ty cổ phần công nghệ môi trường và điện lạnh Hồng Anh em thấy: Mặc dù công ty cũng đã có một số biện pháp quản lý và sử dụng nguồn nhân lực nhưng không phù hợp với sự thay đổi của nền kinh tế thị trường, chính vì vậy em đã chọn đề tài : “Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực ở công ty cổ phần công nghệ môi trường và điện lạnh Hồng Anh” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mình. Bố cục của luận văn ngoài phần mở đầu và phần kết luận, luận văn được chia làm 3 chương: Chương I: CƠ Sở lý luận về quản trị nhân lực trong doanh nghiệp. Chương II: phân tích thực trạng sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần công nghệ môi trường và điện lạnh hồng anh. Chương III: Một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần công nghệ môi trường và điện lạnh hồng anh. Qua thời gian thực tập, em đã có được một thời gian thực tế quý báu, được tiếp xúc với một môi trường làm việc năng động. Em xin trân thành cảm ơn các cô, chú, anh chị trong công ty cổ phần công nghệ môi trường và điện lạnh Hồng Anh đã giúp đỡ em rất nhiệt tình trong quá trình em thực tập tại quý Công ty. Em xin trân thành cảm ơn thầy giáo TS. Nguyễn Ngọc Điện, người đã trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành luận văn này. Với nhận thức và khả năng còn hạn chế, luận văn này của em không tránh khỏi có những thiếu sót. Kính mong các thầy cô giáo giúp em sửa chữa, bổ sung những thiếu sót đó để nội dung luận văn của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn!

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY