Đề tài Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hợp đồng gia công hàng xuất khẩu ở Công ty Artexport

MỤC LỤCTrang Lời nói đầu 1 Chơng I. Cơ sở lý luận của hợp đồng gia công hàng xuất khẩu 3 I. Xuất khẩu hàng hoá trong nền kinh tế mở. 3 1. Cơ sở lý luận của thơng mại quốc tế. 3 2. Vai trò của hoạt động xuất khẩu trong nền kinh tế mở. 4 3. Các hình thức xuất khẩu. 6 II. Gia công quốc tế. 8 1. Khai niệm gia công quốc tế. 8 2. Các hình thức gia công quốc tế. 9 2.1. Theo quyền sở hữu nguyên liệu. 9 2.2. Theo giá gia công. 10 3. Yêu cầu và vai trò của gia công quốc tế. 10 3.1. Yêu cầu. 10 3.2. Vai trò của gia công quốc tế. 12 III. Hợp đồng gia công quốc tế và hiệu quả gia công quốc tế. 13 1. Đặc điểm của hợp đồng gia công quốc tế. 14 2. Các điều khoản chủ yếu của hợp đồng gia công quốc tế. 15 2.1. Điều khoản về tên, địa chỉ của các bên ký hợp đồng. 15 2.2. Điều khoản về tên, số lợng sản phẩm gia công. 15 2.3. Điều khoản về giá gia công. 15 2.4. Điều khoản thời hạn thanh toán và phơng thức thanh toán. 16 2.5. Điều khoản về danh mục, số lợng, giá trị nguyên liệu, phụ liệu, vật t nhập khẩu và nguyên liệu, phụ liệu, vật t sản xuất trong nớc (nếu có) để gia công. 17 2.6. Điều khoản danh mục và trị giá máy móc, thiết bị cho thuê, cho mợn hoặc tặng để phục vụ gia công . 17 2.7. Điều khoản về biện pháp xử lý phế liệu, phế thải và nguyên tắc xử lý máy móc thiết bị thuê, mợn, nguyên liệu, phụ liệu, vật t d thừa sau khi kết thúc hợp đồng gia công. 17 2.8. Điều khoản về địa điểm và thời gian giao hàng. 17 2.9. Điều kiện nhãn hiệu hàng hoá và tên gọi xuất xứ hàng hoá. 17 2.10. Điều khoản thời hạn hiệu lực của hợp đồng. 17 3. Thực hiện hợp đồng gia công hàng nhập khẩu. 18 3.1. Nguyên tắc chấp hành hợp đồng. 18 3.2. Trình tự khâu công việc phải thực hiện của ngời nhận gia công. 18 4. Hiệu quả gia công quốc tế. 25 Chơng II. Thực tiễn nghiệp vụ ngoại thơng ở Công ty Artexport 27 I. Những vấn đề chung về doanh nghiệp. 27 1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Artexport. 27 2. Chức năng của Công ty. 28 3. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Artexport. 28 4. Môi trờng kinh doanh. 30 II. Thực trạng hoạt động kinh doanh quốc tế của doanh nghiệp. 33 1. Công tác huy động hàng xuất khẩu. 33 2. Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu. 33 3. Cơ cấu thị trờng xuất nhập khẩu của Công ty Artexport. 37 4. Tình hình hoạt động xuất khẩu và xuất khẩu uỷ thác. 38 5. Quy trình hoạt động kinh doanh tại Công ty Artexport. 38 6. Tổng kết hoạt động kinh doanh của Công ty Artexport từ năm 1998 đến năm 2000. 40 III. Quá trình tổ chức và thực hiện hợp đồng gia công hàng thêu ren xuất khẩu tại Công ty Artexport. 41 1. Quá trình chuẩn bị. 42 1.1. Nghiên cứu thị trờng. 42 1.2. Nghiên cứu và lựa chọn đối tác. 43 2. Các bớc giao dịch. 43 2.1. Đơn đặt hàng. 43 2.2. Ký kết hợp đồng gia công. 44 2.3. Thực hiện hợp đồng. 46 3. Đánh giá chung về việc ký kết và thực hiện hợp đồng của Công ty. 49 Chơng III. Phơng hớng và biện pháp nâng cao hiệu quả hợp đồng gia công hàng xuất khẩu của Công ty xuất nhập khẩu thủ công mỹ nghệ ARTEXTPORT 50 I. Phơng hớng và phát triển trong những năm tới của Công ty. 50 II. Các biện pháp về phía doanh nghiệp 51 1. Biện pháp phát triển thị trờng. 51 2. Biện pháp đối với mặt hàng thêu ren: 53 3. Đa dạng hoá các mặt hàng kinh doanh 53 4. Đa dạng hoá các hình thức kinh doanh 53 5. Liên doanh liên kết với nớc ngoài để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. 54 6. Những biện pháp chính để kiềm chế xu hớng giảm hợp đồng và giảm giá gia công. 55 7. Nâng cao hiệu quả công tác ký kết hợp đồng gia công quốc tế của Công ty. 56 8. Biện pháp về công tác quản lý và công tác khác 57 III. Một số kiến nghị với Nhà nớc 58 Kết luận . 62 Tài liệu tham khảo 63

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY