Đề tài Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Công trình Giao thông Hải Phòng

Tỷ số này phản ánh khi đầu tƣ một đồng vốn sẽ mang lại đƣợc bao nhiêu đồng lợi nhuận. Trong năm 2009 tỷ số này tăng 0,06% chứng tỏ 100 đồng vốn bỏ ra Công ty đã làm tăng lợi nhuận lên 0,06 đồng so với lợi nhuận năm 2008. Điều đó chứng tỏ Công ty đã có sự bố trí cơ cấu vốn hợp lý hơn nhƣng vẫn chƣa cao, cần có những biện pháp hữu hiệu để đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn sản xuất nói chung, vốn cố định, vốn lƣu động nói riêng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY