Đề tài Một số biện pháp hạn chế thất thu thuế giá trị gia tăng đối với các hộ kinh tế cá thể thu thuế theo phương pháp trực trên địa bàn huyện Sơn Dương

Thuê là một hinh thức động viên Tài chính đã đươc ra đời cùng với sự ra đời của bộ máy Nhà nước, thuế và các chính sách về thuế gắn liền với chính sách kinh tế - xã hội của một quốc gia Khi nền kinh tế phát triển tất yếu sẽ làm tăng thêm áp lực chi tiêu của chính phủ cho sự tiến bộ của xã hội. Đểđáp ứng cho nhu cầu chi tiêu đó Nhà nước tìm cách khai thác tất cả mọi nguồn thu, xong trong tất cả các hình thức động viên, khai thác thì nguồn thu từ thuế vẫn là nguồn thu chủ yếu, chiếm tỷ trọng lớn trong Ngân sách Nhà nước. Theo quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt nam trong Đại hộĐảng toàn quốc lần thứ VIII đã khẳng định nền kinh tế nước Việt Nam trong thời kỳ quáđộđi lên chủ nghĩa xã hội bao gồm các thành phần kinh tế: kinh tế tập thể, kinh tế cá thể, kinh tế tư bản Trong thời kỳ hiện nay, thành phần kinh tế cá thểđã vàđang cùng các thành phần kinh tế khác trong xã hội phát huy vai trò của mình, một mặt vừa đóng góp một phần của cải không nhỏ trong tổng thu nhập kinh tế quốc dân, đồng thời cũng góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc trong xã hội như: Vấn đề về vốn, về giá trị sản phẩm hàng hoá thực hiện, về công ăn việc làm cho người lao động Vấn đề quản lý thuế lại càng gặp nhiều khó khăn hơn khi nước Việt nam mới thực hiện luật thuế GTGT thay thế cho luật thuế Doanh thu trước đây. Với quan điểm áp dụng các luật thuế mới trong chương trình cải cách chính sách kinh tế nhằm đảm bảo cho nền kinh tế nước nhà hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới, đồng thời phải đảm bảo ổn định số thu ngân sách trong những năm đầu thực hiện luật quản lý thuế, tăng số thu cho ngân sách ở những năm tiếp theo, góp phần ổn định và phát triển nền kinh tếđất nước. Với ý nghĩa đó, qua thời gian thực tập tại Chi cục thuế huyện sơn dương , em được giúp đỡ tận tình của cán bộ trong cơ quan và chỉ bảo của thầy cô trong bộ môn tài chính doanh nghiệp, kết hợp với kiến thức đã học tập, bản thân em đãđược nghiên cứu tìm hiểu phân tích, đánh giá trình độ, chức thực hiện các luật thuế nói chung và luật thuế GTGT nói riêng trên địa bàn huyện Sơn Dương. Em mạnh dạn lựa chọn đi sâu nghiên cứu và viết vềđề tài: ''Một số biện pháp hạn chế thất thu thuế GTGT đối với các hộ kinh tế cá thể thu thuế theo phương pháp trực trên địa bàn huyện Sơn Dương''. Nội dung đề tài gồm 3 phần: Chương I: Thuế GTGT và sự cần thiết phải hạn chế thất thu thuế GTGT. Chương II: Thực trạng công tác hạn chế thất thu thuế GTGT đối với Hộ kinh tế cá thể nộp thuế theo phương pháp trực tiếp Trên địa bàn huyện Sơn Dương. Chương III: Một số giải pháp tăng cường hạn chế thất thu thuế GTGT đối với Kinh tế cá thể trên địa bàn Chi cục thuế huyện Sơn Dương. Em là 1 sinh viên với kiến thức và sự hiểu biết về lý luận còn hạn chế, thời gian thực tập ngắn nên nội dung và phương pháp triển khai đề tài khó tránh khỏi những khiếm khuyết. Kính mong được sự giúp đỡ chỉ bảo, đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo, các đồng chí trong ban lãnh đạo chi cục Sơn Dương và các cô chú, các bạn bèđãđọc đề tài này đểđề tài được hoàn thiện và mang ý nghĩa thực tiễn hơn. Đề cương Chuyên đề : ‘‘Một số giải pháp hạn chế thất thu thuế GTGT đối với các hộáp dụng chếđộ khoán thuế ,, Chương I: Thuế GTGT và sự cần thiết phải hạn chế thất thu thuế GTGT đối với kinh tế cá thể 3 1.1. Lý thiết chung về thuế GTGT 3 1.1.1.Khái niệm, đặc điểm của thuế GTGT 3 1.1.1.1.Khái niệm 3 1.1.1.2.Đặc điểm 3 1.1.2.Nội dụng cơ bản của thuế GTGT 4 1.1.2.1.Phạm vi áp dụng thuế GTGT 4 1.1.2.2.Căn cứ tính thuế 4 1.1.2.3.Phương pháp tính thuế 5 1.1.3.Ưu điểm của thuế GTGT 6 1.1.4.Điều kiện áp dụng 7 1.2.Thất thu thuế và sự cần thiết phải hạn chế thất thu thuế GTGT đối với kinh tế cá thể trên địa bàn huyện Sơn Dương 8 1.2.1.Thất thu thuế và nguyên nhân thất thu thuế 8 1.2.2.Đặc điểm và vài trò của kinh tế cá thể 8 1.2.3.Sự cần thiết phảI hạn chế thất thu thuế GTGT đối với các hộ cá thể 10 1.2.3.1.Thất thu thuế vàảnh hưởng của thất thu thuế 10 1.2.3.2.Thực trạng quản lý thuế GTGT đối với hộ kinh tế cá thể trên địa bàn huyện Sơn Dương 12 Chương II: Thực trạng công tác chống thất thu thuế GTGT đối với hộ kinh tế cá thể theo phương pháp trực tiếp trên địa bàn huyện Sơn Dương 14 2.1.Đặc điểm kinh tế xã hội và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý thu thuế trên địa bàn 14 2.1.1. Đặc điểm tình hình kinh tế – xã hội ở huyện Sơn Dương 14 2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của Chi Cục thuế huyện Sơn Dương 14 2.1.2.1.Cơ cấu tổ chức 14 2.1.2.2.Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận 15 2.2.Công tác quản lý thu thuế của Chi Cục thuế huyện Sơn Dương trong thời gian qua 17 2.3.Tình hình hạn chế thất thu đối tượng nộp thuế 19 2.4.Tình hình hạn chế thất thu căn cứ tính thuế 25 2.4.1.Đối với những hộ nộp thế theo kê khai 26 2.4.2.Đối với những hộ nộp thuế theo tình hình ấn định doanh thu 28 2.4.2. Tình hình quản lý thu nộp thuế và thu hồi nợđọng đối với hộ kinh doanh cá thể 31 2.5. Đánh giá chung về công tác hạn chế thất thu thuế của chi cục thuế Huyện Sơn Dương trong thời gian qua 33 Chương III: Một số giải pháp tăng cường hạn chế thất thu thuế GTGT đối với kinh tế cá thể trên địa bàn chi cục thuế huện Sơn Dương 36 3.1.Yêu cầu của công tác hạn chế thất thu thuế vàđịnh hướng công tác quản lý‎ thuế GTGT đối với kinh tế cá thể 36 3.1.1.Yêu cầu của công tác hạn chế thất thu thuế 36 3.2.Các biện pháp hạn chế thất thu thuế 37 3.2.1.Các biện pháp cụ thể nhằm hạn chế thất thu thuế GTGT ở khu vực kinh tế cá thể trên địa bàn huyện Sơn Dương 38 3.2.1.1.Tăng cường quản lýđối tượng nộp thuế 38 3.2.1.2.Tăng cường quản lýđối tượng căn cứ tính thuế 41 1.2.1.4.Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 45 3.2.1.5. Thực hiện nghiêm túc quy trình quản lý thu thuế vàáp dụng những biện pháp để thu thuế hiệu quả 45 3.2.1.6.Tổ chức tốt công tác cán bộ 47 3.2.2.Các điều kiện thực thi 47 3.2.2.1. Hoàn thiện chính sách thuế 47 3.2.2.2.Nâng cao hiệu quả quản lý của UBND huyện , UBDN các xã 48 Kết luận 50

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY