Đề tài Một số biện pháp đảm bảo quyền lợi cho các bên trong nhượng quyền thương mại theo pháp luật ở Việt Nam

TÓM TẮT Nhượng quyền thương mại có nghĩa là nhượng quyền kinh doanh hay cho phép ai đó chính thức bán hàng hoá hay dịch vụ của một công ty ở một khu vực cụ thể nào đó. Nhượng quyền thương mại bao gồm 2 hình thức: Nhượng quyền thương mại phân phối và nhượng quyền thương mại mô hình. Bài báo này giới thiệu về phương thức nhượng quyền thương mại mô hình, tính ưu việt của nó cùng một số vấn đề phát sinh trong quá trình các doanh nghiệp Việt Nam áp dụng phương thức kinh doanh này. Từ đó, đưa ra một số giải pháp cho bên nhận quyền và nhượng quyền khi áp dụng phương thức này, theo quy định của pháp luật Việt Nam. ABSTRACT Franchise means that a party or a company permits another party or company to use its sale of goods or services officially in a particular area. Franchise includes two forms: product distribution franchise and business format franchise. This essay aims to introduce the method of the business format franchise, its superiority and other problems arising in the application of this method in the enterprises of Vietnam, and, to propose some several solutions for franchisees and franchisors when applying this method, according to the law of Vietnam. 1. Đặt vấn đề Nhượng quyền thương mại mô hình là mối quan hệ hợp đồng mà theo đó bên nhượng quyền chuyển giao cho bên nhận quyền các yếu tố kinh doanh bao gồm quyền phân phối hàng hóa hoặc dịch vụ theo nhãn hiệu hàng hóa, mô hình kinh doanh, bí quyết kinh doanh cùng với sự hỗ trợ thường xuyên, liên tục về đào tạo nhân viên và các chương trình xúc tiến bán hàng. Ngược lại, bên nhượng quyền sẽ trả cho bên nhận quyền một khoản phí bao gồm phí nhượng quyền (để được tham gia vào hệ thồng nhượng quyền) và phí hoạt động (để vận hành cửa hàng nhượng quyền theo các yếu tố kinh doanh được chuyển giao). Nhượng quyền thương mại mô hình giúp doanh nghiệp nhượng quyền phát triển thị trường mà ít tốn chi phí, có thêm thu nhập đồng thời giúp bên nhận quyền giảm thiểu rủi ro khi bắt đầu kinh doanh. Nhờ khả năng giảm rủi ro cho cả hai phía tham gia, phương thức kinh doanh đặc biệt phát triển bất chấp biến động của nền kinh tế. Tuy nhiên trên thực tế phương thức kinh doanh này cũng phát sinh nhiều vấn đề gây thiệt hại cho các bên tham gia. Đề tài này sẽ giới thiệu một số giải pháp dựa trên qui trình nhượng quyền để giảm rủi ro, tránh những bất lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia nhượng quyền thương mại mô hình. 2. Biện pháp đảm bảo quyền lợi cho bên nhượng quyền 2.1. Trước khi soạn thảo hợp đồng 2.1.1. Đánh giá về khả năng nhượng quyền Trước khi quyết định kinh doanh nhượng quyền, doanh nghiệp cần đánh giá khả năng nhượng quyền của mô hình ự thành công của cửa hàng nhượng quyền, khả năng chuyển tải được kiến thức cho bên nhận quyền, khả năng có lãi sau khi đầu tư, năng lực quản lý. 2.1.2. Bảo vệ tài sản trí tuệ Trước khi nhượng quyền, doanh nghiệp nên đăng ký bảo vệ tài sản trí tuệ trong và ngoài (slogan), công nghệ, bí mật kinh doanh, bí quyết kinh doanh, sáng kiến, phát minh mới . Nếu khả năng tài chính có giới hạn thì doanh nghiệp có thể đăng kí tại một số nước quan trọng và có tiềm năng xuất khẩu trước. 2.1.3. Nghiên cứu kĩ doanh nghiệp nhận quyền Mối quan hệ giữa hai bên trong nhượng quyền thương mại mô hình rất chặt chẽ, toàn diện và liên tục. Vì vậy có thể nói đây là hình thức kinh doanh dựa trên niềm tin của hai bên tham gia. Muốn vậy doanh nghiệp nhượng quyền phải tìm hiểu kĩ đối tác của mình và đưa ra những yêu cầu cụ thể bên cạnh những nguyên tắc chung như : - Tin tưởng vào sản phẩm và mô hình kinh doanh - Cá tính phù hợp, có tâm huyết với với việc kinh doanh sản phẩm của hệ thống. - Có khả năng của người nhận quyền như khả năng giao tiếp, khả năng học hỏi, khả năng tài chính.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY