Đề tài Một giải pháp nhằm nâng cao nâng lực cạnh tranh của công ty cổ phần tập đoàn vận tải vận tải Phượng Hoàng

Cạnh tranh là tất yếu mang tính quy luật của kinh tế thị trường, ở các nước phát triển như Nhật, Anh, Mĩ vv Các cuộc cạnh tranh luôn diễn ra gay gắt và khốc liệt. Hậu quả là sự phá sản của hàng loạt các công ty lớn nhỏ. Việt Nam sau hơn 25 năm đổi mới hướng theo nền kinh tế thị trường. Cạnh tranh ngày một diễn ra khốc liệt hơn. Đặc biệt là các doanh nghiệp dịch vụ. Sự ra đời hay các chính sách cổ phần hóa của các công ty lớn nhỏ, các công ty quốc doanh ngày càng làm cho cuộc cạnh tranh thêm phần khốc liệt hơn. Cạnh tranh trong kinh doanh có thể thắng lợi hoặc thất bại. Thắng lợi trong cạnh tranh chính là thành công trong kinh doanh, nhưng để thắng lợi trong kinh doanh là vấn đề được quan tâm hơn cả vì nó không những ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp mà nó còn liên quan đến sự sống còn của doanh nghiệp. Kinh tế xã hội phát triển, chất lượng cuộc sống ngày một nâng lên đòi hỏi sản phẩm dịch vụ phải thỏa mãn được nhu cầu ngày càng cao, đồng thời phải cạnh tranh được với các doanh nghiệp cùng ngành, ngoài ngành. Sản phẩm dịch vụ là sản phẩm mang tính trìu tượng nó không phải là sản phẩm hữu hình, do đó nó đòi hỏi cao về sự thỏa mãn tâm lý, sự khác biệt, quyền được tôn trọng khi sử dụng dịch vụ. Nó đặt ra cho các doanh nghiệp phải tìm ra cho mình các giải pháp phù hợp và phải có tính cạnh tranh với các doanh nghiệp khác để dành được những lợi thế nhất định. Công ty cổ phần tập đoàn vận tải Phượng Hoàng tiền thân là công ty TNHH TM&DV Phượng Hoàng được thành lập 12/2004 Sau 6 năm đi vào hoạt động công ty cũng đã gặt hái được những thành công nhất định. Tuy nhiên bên cạnh những thành công đã đạt được công ty còn gặp không ít những khó khăn mà khó khăn lớn nhất là cạnh tranh quyết liệt với các doanh nghiệp vận tải khác như Hoàng Long, Tân Đạt vv Như về giá cả, chất lượng dịch vụ (chủ yếu nghiên cứu trên tuyến Bắc Nam). Do vậy em lựa chọn chọ đề tài “ Một giải pháp nhằm nâng cao nâng lực cạnh tranh của công ty cổ phần tập đoàn vận tải vận tải Phượng Hoàng” Nhằm góp phần giúp công ty kinh doanh có hiệu quả và một ngày phát triển. LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I 3 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẠNH TRANH VÀ CẠNH TRANH TRONG DOANH NGHIỆP . 3 1.1 Cạnh tranh và vai trò của cạnh tranh trong doanh nghiệp 3 1.1.1 Khái niệm về cạnh tranh 3 1.1.2. Vai trò của cạnh tranh . 4 1.2.Các loại hình cạnh tranh . 5 1.2.1.Căn cứ vào chủ thể tham gia thị trường . 5 1.2.2. Căn cứ theo phạm vi ngành kinh tế. . 6 1.2.3 Căn cứ vào mức độ tính chất của cạnh tranh trên thị trường. 7 1.3. Các công cụ cạnh tranh chủ yếu của doanh nghiệp 8 1.3.1.Giá cả . 8 1.3.2 Chất lượng và đặc tính sản phẩm 10 1.3.3 Hệ thống kênh phân phối . 10 1.3.4 Các công cụ cạnh tranh khác . 11 1.4. Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp . 12 1.4.1 Các yếu tố tạo nên năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 12 1.4.2 Các chỉ tiêu đánh giá khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp . 13 1.4.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp 14 1.5 Phương hướng nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp . 19 1.5.1 Sự cần thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh . 19 1.5.2 Thị trường ngách 20 1.5.3 Quảng cáo 20 1.5.4 Phân công lao động 21 CHƯƠNG II . 22 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VẬN TẢI PHƯỢNG HOÀNG 22 2.1 Khái quát về công ty cổ phần tập đoàn vận tải Phượng Hoàng . 22 2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển công ty 22 2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty 24 2.1.3 Chức năng nhiệm vụ của công ty. 26 2.1.4 Môi trường kinh doanh của công ty 27 2.1.5 Kêt quả hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2007-2010 31 2.2 Đánh giá năng lực cạnh tranh của công ty 35 2.1.2 Đánh giá môi trường cạnh tranh của công ty . 35 2.2.2 Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của công ty 36 2.3 Đánh giá chung về năng lực cạnh tranh của công ty . 42 2.3.1 Những thành tựu đã đạt được . 42 2.3.2 Những hạn chế tồn tại 43 3.3 Một số nguyên nhân ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của công ty 44 CHƯƠNG III . 45 MỐT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC . 45 CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY 45 3.1 Phương hướng nhiệm vụ kinh doanh năm 2011, mục tiêu đến năm 2015 45 3.1.1 Định hướng phát triển . 45 3.1.2 Mốt số mục tiêu chủ yếu công ty phấn đấu đạt vào năm 2015 . 45 3.1.3 Doanh thu đến 2015 45 3.1.4 Mục tiêu cơ cấu bộ máy, nhà cơ quan văn phòng đến 2015 . 45 3.2 Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty . 48 3.2.1 Hạ giá vé 48 3.2.2 Đa dạng hóa các tuyến 48 3.2.3 Hoàn thiên hệ thống kênh phân phối 49 3.2.4 Nâng cao chất lượng dịch vụ . 49 3.2.5 Chú trọng tới công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 50 3.2.6 Đẩy mạnh nghiên cứu thị trường và xây dựng chiến lược kinh doanh . 50 3.2.7 Tạo ra sự khác biệt để dành lợi thế trong cạnh tranh 51 3.3 Một số biện pháp khác . 51 3.4 Một số kiến nghị . 52 3.4.1 Đối với nhà nước 52 3.4.2 Đối với tỉnh . 52 3.4.3 Đối với ngành giao thông vận tải. . 53 KẾT LUẬN . 53

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY