Đề tài Mối quan hệ giữa chính sách Bảo hiểm xã hội và tăng trưởng kinh tế

MỤC LỤC MỤC LỤC 1 I. LỜI NÓI ĐẦU 2 II.NỘI DUNG 3 Phần I: Cơ sở lý luận 3 1. Giới thiệu chung về Bảo hiểm xã hội và Tăng trưởng kinh tế: 3 1.1. Khái niệm về Bảo hiểm xã hội: 3 1.2. Khái niệm về chính sách Bảo hiểm xã hội: 3 1.3. Khái niệm về Tăng trưởng kinh tế: 3 2. Chính sách BHXH và tăng trưởng kinh tế: 4 2.1. Chính sách Bảo hiểm xã hội góp phần tăng trưởng kinh tế. 4 2.2. Tăng trưởng kinh tế tác động tích cực trong việc thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội. 7 Phần II: Mối quan hệ giữa chính sách BHXH và tăng trưởng kinh tế ở 10 Việt Nam. 10 1. Thực trạng chính sách BHXH tác động đến tăng trưởng kinh tế 10 1.1. BHXH bắt buộc 1 1.2. BHXH tự nguyện 3 1.3. Bảo hiểm thất nghiệp 4 2. Tăng trưởng kinh tế tác động đến chính sách BHXH 8 Phần III. Giải pháp 10 3.1. Biện pháp: 10 3.1.1. Về công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật 10 3.1.2. Về chế tài bảo đảm việc thực thi pháp luật BHXH, BHYT 10 3.1.3. Về thực hiện BHXH tự nguyện 11 3.2. Kiến nghị 11 III. KẾT LUẬN 14 Tài liệu tham khảo 16 I.LỜI NÓI ĐẦU Bảo hiểm xã hội (BHXH) là một chính sách xã hội lớn của mỗi quốc gia, bất kể quốc gia đó có thể chế chính trị như thế nào và theo định hướng gì (thị trường hay kế hoạch). Chính sách BHXH, được xây dựng nhằm bảo vệ, trước hết cho một lực lượng lao động đông đảo trong xã hội, đó là những người làm công ăn lương, trước những sự kiện, những “rủi ro xã hội”, dẫn đến làm giảm hoặc mất thu nhập từ nghề nghiệp. Tiếp đến là sự mở rộng phạm vi áp dụng cho những nhóm đối tượng khác, khi điều kiện kinh tế - xã hội cho phép và đa số các nước đang thực hiện theo xu hướng này. Đây chính là tính nhân văn khách quan của BHXH, là nền tảng cho sự ổn định và phát triển xã hội. Kinh tế của mỗi quốc gia chỉ có thể tăng trưởng một cách bền vững khi người dân được phân phối công bằng, khi người dân được thụ hưởng các thành quả của kinh tế. BHXH chính là một “kênh” quan trọng tạo ra sự công bằng này. Các quốc gia, dù đã phát triển hay đang phát triển, vẫn tiếp tục hoàn thiện, tiếp tục đổi mới chính sách BHXH của mình.Vì vậy em quyết định chọn đề tài “ Mối quan hệ giữa các chính sách Bảo hiểm xã hội và tăng trưởng kinh tế. Liên hệ thực tiễn vấn đề này ở Việt Nam” làm đề tài tiểu luận cho môn Lý thuyết Bảo hiểm xã hội. Trong quá làm bài tiểu luận,nhưng do trình độ nhận thức và thời gian có hạn, nên bài viết không tránh khỏi những thiếu sót, em kính mong nhận được sự chỉ bảo, góp ý của các thầy cô trong bộ môn để giúp bài viết của em được hoàn thiện hơn.Em xin chân thành cảm ơn!

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY