Đề tài Mô hình quản lý lương trong doanh nghiệp

Mục lục Phần 1. Những khái niệm cơ bản về hệ thống thông tin 1.1. Hệ thống thông tin. 1.2. Biểu đồ phân cấp chức năng (BPC) 1.3. Biểu đồ luồng dữ liệu (BLD) Phần 2. Mô hình quản lý lương trong doanh nghiệp. 2.1. Vai trò của hệ thống quản lý lươn trong doanh nghiệp. 2.2. Mô tả chung hệ thống quản lý tiền lương cụ thể. 2.3. Xây dựng biểu đồ phân cấp chức năng của một hệ thống quản lý tiền lương cụ thể. 2.3.1. Liệt kê các chức năng chính của hệ thống quản lý tiền lương. 2.3.2. Mô tả biểu đồ phân cấp chức năng. 2.4. Biểu đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh. 2.4.1. Liệt kê các tác nhân ngoài và kho dữ liệu. 2.4.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh. 2.5. Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh. 2.6. Biểu đồ luồng dữ liệu các mức dưới đỉnh. 2.6.1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức chức năng quản lý lương công nhân. 2.6.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức chức năng quản lý lương nhân viên hành chính. 2.6.3. Biểu đồ luồng dữ liệu mức chức năng quản lý thông tin.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY