Đề tài Mô hình phục vụ đám đông

a.Trạng thái: Ta quan tâm đến hiệu quả phục vụ của hệ thống vì vậy đặc trưng được chọn để xác định trạng thái là số kênh bận tại mỗi thời điểm. Gọi 𝑋_𝑘 (𝑡) là trạng thái hệ thống có k kênh bậntại thời điểm t (k=1,2, .,n) 𝑋_(𝑛+𝑠) (𝑡)là trạng thái hệ thống có n kênh bận và s yêu cầu chờ tại thời điểm t (s=1,2, .,m). b.Sơ đồ chuyển trạng thái Sơ đồ được thiết lập trên cơ sở phân tích tính chất của các dòng Poisson như đã nói ở hệ thống Erlango.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY