Đề tài Marketing- Mix cho laptop của công ty QTECH

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG HOẠT ĐẪNG KINH DOANH VÀ MARKETING CỦA CÔNG TY 3 I: Giới thiệu công ty 3 1. sản phẩm của công ty. 4 .1.1 Máy tính: 5 1.2. Thiết bị: 5 2. cơ cấu lao động của công ty. 7 Hình 2.3: Bảng cơ cấu lao động của Công ty 8 3. Năng lực tài chính của công ty. 9 Hình 2.4: Nguồn vốn của công ty lúc mới hình thành 9 Hình 3.5: Nguồn vốn hiện tại của công ty 10 II Kết quả kinh doanh của công ty 10 1. Các lĩnh vực kinh doanh của công ty. 10 1.2. Tư vấn hỗ trợ khách hàng. 11 1.3 Cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng: 11 1.4. Dịch vụ kỹ thuật và phân phối các sản phẩm công nghệ thông tin: 11 1.5. Hỗ trợ các doanh nghiệp về công nghệ thông tin: 12 2. Kết quả kinh doanh của công ty. 12 Hình2.1: Biểu đồ sự tăng trưởng của công ty 13 III. Các hoạt động marketing của Doanh nghiệp. 13 1. xúc tiến hỗn hợp 13 CHUONGII: THỊ TRƯỜNG VÀ MÔI TRƯỜNG MARKETING CHO LAPTOP 19 I: Thị trường 19 Hình 2.2: Bảng tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh máy tính và các thiết bị tin học của công ty IT - JSC 12 tháng trong năm 2007 19 Tên hàng 19 Nhập khẩu 19 Bán ra 19 II: Môi trường marketing của công ty 23 1. Môi trường marketing bên ngoài 23 2. Môi trương marketing bên trong 27 2.1. Nhà cung ứng 29 CHUONGIII: MARKETING-MIX CHO LAPTOP CỦA CÔNG TY QTECH 31 1: Sản phẩm 31 1.1. Mẫu mã. 31 1.2. Nhãn hiệu. 32 2. Giá bán 33 3. Kênh phân phối 35 4. Xúc tiến hỗn hợp 38 KẾT LUẬN 48 Nếu có thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ tới số ***********

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY