Đề tài Liên hệ thực tiễn việc áp dụng các học thuyết quản trị phương tây của Google

PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN I Khái niệm quản trị nhân lực II. Trường phái X 1 Tác giả 2 Quan điểm về con người 3 Nội dung quản trị nhân lực III. Trường phái Y 1 Tác giả 2 Quan điểm về con người 3 Nội dung quản trị nhân lực IV. Trường phái Z 1 Tác giả 2 Quan điểm về con người 3 Nội dung quản trị nhân lực PHẦN 2: LIÊN HỆ THỰC TIỄN ÁP DỤNG CÁC HỌC THUYẾT QUẢN TRỊ PHƯƠNG TÂY CỦA GOOGLE I. Giới thiệu về Google 1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 1.2 Nghành nghề, lĩnh vực hoạt động và kinh doanh II Phân tích hoạt động quản trị nhân sự của Google ( liên hệ với học thuyết x,y,z) 2.1 Tuyển dụng nhân sự 2.2 Đào tạo và huấn luyện nhân sự 2.3 Bố trí và sử dụng nhân sự 2.4 Đãi ngộ nhân sự (tài chính và phi tài chính) Phần III: Đánh giá hoạt động và đề xuất hoàn thiện công tác quản trị nhân lực của Google 3.1 Ưu điểm 3.2 Nhược điểm 3.3 Thành tựu đạt được 3.4 Đề xuất giải pháp hoàn thiện

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY