Đề tài Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Bưu Điện Tỉnh An Giang

Hội nhập kinh tế quốc tế và cạnh tranh là xu hướng tất yếu của mỗi quốc gia khi tham gia vào thị trường thế giới. Đối với Việt Nam, việc chấp nhận mở cửa thị trường trong nước và tham gia vào thị trường các nước khác, sẽ tạo ra nhiều cơ hội phát triển cho các Doanh nghiệp Việt Nam như tiếp cận được với các nguồn vốn đầu tư, công nghệ mới hiện đại và kinh nghiệm quản lý tiên tiến Tuy nhiên, hội nhập cũng sẽ tác động đến mọi mặt đời sống xã hội và tạo ra sự cạnh tranh gay gắt trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, trong lĩnh vực giàu tiềm năng phát triển như Bưu chính Viễn thông – một lĩnh vực được xem là cơ sở hạ tầng quan trọng của An ninh quốc phòng và nền kinh tế quốc dân trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chính vì vai trò và ý nghĩa to lớn đó, lĩnh vực Bưu chính Viễn thông luôn nằm trong số ít những lĩnh vực chịu nhiều sức ép mở cửa nhất trong các cuộc đàm phán thương mại. Do đó, việc Chính phủ xây dựng Tổng công ty Bưu chính Viễn thông (VNPT) nói chung trong đó có Bưu điện Tỉnh An Giang là một trong những đơn vị thành viên nói riêng theo mô hình Tập đoàn kinh tế mạnh, giữ vai trò chủ đạo trong ngành khai thác dịch vụ Bưu chính Viễn thông với tính chất độc quyền, sẽ bị thu hẹp và xóa bỏ, mà phải chấp nhận một môi trường cạnh tranh lành mạnh và bình đẳng với các Doanh nghiệp cùng ngành trong và ngoài nước. Dự kiến đến năm 2005, các Doanh nghiệp mới tham gia vào thị trường Bưu chính Viễn thông sẽ đạt khoảng 25% đến 30% thị phần Bưu chính Viễn thông Việt Nam và đến năm 2010 sẽ đạt khoảng 40%-50%. Đây sẽ là một thách thức không nhỏ đối với Bưu chính Viễn thông Việt Nam trong tình hình mới. Do đó, năm 2005 sẽ là năm đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng của Việt Nam và cũng là năm thị trường Bưu chính Viễn thông trở nên sôi động với sự cạnh tranh gay gắt giữa các Doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trước thực trạng đó, làm thế nào để có thể tồn tại và phát triển trong hội nhập và cạnh tranh, các Doanh nghiệp Việt Nam trong đó có VNPT cũng như các đơn vị thành viên và Bưu điện Tỉnh An Giang, phải nhanh chóng thực hiện đổi mới tổ chức sản xuất, nhận ra những cơ hội và thách thức để có những kế hoạch phát triển đúng đắn và hiệu quả nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và giành thắng Le N g u y e n H a n h U y e n 1 Luận văn tốt nghiệp lợi trong hội nhập kinh tế quốc tế. Kế hoạch kinh doanh cho Bưu điện Tỉnh An Giang năm 2005 – một năm trở thành dấu mốc của giai đoạn mở đầu cạnh tranh và hội nhập, là nội dung chính của đề tài sẽ nghiên cứu dưới đây. 2.Mục tiêu nghiên cứu: Lập kế hoạch kinh doanh là cần thiết, tuy nhiên mục tiêu lập kế hoạch kinh doanh lại khác nhau theo từng tình huống cụ thể của Doanh nghiệp. Có Doanh nghiệp lập kế hoạch để vay vốn, huy động vốn, tìm kiếm nguồn tài trợ cho Doanh nghiệp hoạt động và do đó kế hoạch kinh doanh cũng cung cấp nhiều thông tin dễ thuyết phục các nhà đầu tư. Khác với mục tiêu trên, đối với đề tài đang nghiên cứu, những kế hoạch kinh doanh được thiết lập nhằm hỗ trợ cho Doanh nghiệp định hướng và quản lý hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra. Việc lập kế hoạch kinh doanh nhằm nhận ra những nguy cơ và cơ hội từ môi trường kinh doanh, cũng như phát hiện ra những điểm mạnh, điểm yếu của Doanh nghiệp và có biện pháp khắc phục, giải quyết kịp thời. Mặt khác việc lập kế hoạch kinh doanh và tiến hành triển khai thực hiện nhằm kiểm tra được tính thực tế và khả thi của các mục tiêu đã đề ra trong các hoạt động của Doanh nghiệp. Từ đó khi cần thiết có thể điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với hiện trạng kinh doanh của Doanh nghiệp. 3.Nội dung nghiên cứu: Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung của đề tài gồm 3 chương: Chương 1:Cơ sở lý luận chung về kế hoạch sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp Nội dung của chương nhằm nêu lên khái niệm và lợi ích của việc lập kế hoạch kinh doanh đối với Doanh nghiệp. Đồng thời nêu lên các bước của quá trình lập kế hoạch kinh doanh gồm phân tích các yếu tố môi trường kinh doanh ảnh hưởng đến Doanh nghiệp, trên cơ sở đó lập các kế hoạch để đạt được mục tiêu Doanh nghiệp cần hướng tới. Chương 2: Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của Bưu điện Tỉnh An Giang trong thời gian qua. Nội dung của chương nêu lên tổng quan Bưu điện Tỉnh An Giang, bao gồm các chức năng, nhiệm vụ, các dịch vụ của từng lĩnh vực kinh doanh, tình hình hoạt động kinh doanh trong thời gian qua cũng như đi sâu vào phân tích các yếu tố môi trường kinh doanh ảnh hưởng đến đơn vị. Chương 3: Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Bưu điện Tỉnh An Giang. Le N g u y e n H a n h U y e n 2 Luận văn tốt nghiệp => Có giải thích ngắn gọn Trên cơ sở phân tích môi trường, phân tích hiện trạng của đơn vị. Các mục tiêu được đề ra và các kế hoạch được xây dựng để đạt được mục tiêu, bao gồm: kế hoạch về sản xuất, marketing, nhân sự, tài chính. Trước khi kết luận sẽ có phần kiến nghị của đơn vị đối với Tổng công ty và Nhà nước. 4.Phương pháp nghiên cứu: 4.1. Phương pháp thu thập dữ liệu: Các loại dữ liệu sơ cấp bao gồm các báo cáo thực hiện kế hoạch của các năm, nhiệm vụ kế hoạch năm. Dữ liệu chủ yếu được thu thập từ phòng Kế hoạch kinh doanh tiếp thị của Bưu điện Tỉnh An Giang. Các dữ liệu thứ cấp bao gồm những thông tin kinh tế xã hội của Tỉnh An Giang và những thông tin liên quan đến chuyên ngành Bưu chính, Viễn thông từ sách, báo, Internet 4.2. Phương pháp xử lý dữ liệu: Từ số liệu thu thập được, dùng phương pháp so sánh đối chiếu qua các năm, phương pháp tăng trưởng liên hoàn, phương pháp phân tích đồ thị, biểu đồ để xử lý dữ liệu. 5.Giới hạn nghiên cứu: Vì thời gian tiếp cận thực tế có hạn, cùng nhiều lý do khách quan cũng như khuôn khổ giới hạn cho phép của một đề tài, nên phạm vi nghiên cứu chỉ đưa ra những kế hoạch kinh doanh cho Bưu điện An Giang năm 2005 và tập trung phân tích những dịch vụ chính yếu và thông dụng có tính cạnh tranh trên thị trường cũng như ảnh hưởng đến việc tạo ra doanh thu cho đơn vị hơn các dịch vụ khác hiện có.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY