Đề tài Lạm phát và kiềm chế lạm phát ở Việt Nam

MỤC LỤC A- MỞ ĐẦU 1 B- NỘI DUNG : I> Lý luận chung về lạm phát 2 1) Các khái niệm về lạm phát 2 2) Phân loại lạm phát 3 3) Tác động của lạm phát 5 a)Tác động đến lĩnh vực sản xuất 5 b)Tác động đến lĩnh vực lưu thông 6 c)Tác động đến lĩnh vực tiền tệ,tín dụng 6 d)Tác động đến cán cân ngân sách – chính sách tài chính của Nhà nước 7 4)Nguyên nhân gây ra lạm phát 7 a)Lạm phát do cầu kéo 7 b)Lạm phát do chi phí đẩy 8 c)Lạm phát do cung tiền tệ tăng cao và liên tục 10 d)Các nguyên nhân khác 11 5)Biện pháp khắc phục lạm phát 12 II>Thực trạng lạm phát ở Việt Nam 14 1)Lịch sử của lạm phát 14 2)Đặc trưng của lạm phát 16 3)Nguyên nhân dẫn đến lạm phát ở nước ta 17 III>Các giải pháp kiềm chế lạm phát ở Việt Nam 19 1)Các quan điểm về khắc phục lạm phát 19 2)Giải pháp chống lạm phát 19 a)Giải pháp của nhà nước 19 b)Các biện pháp về tiền tệ – tín dụng, thanh toán và giải pháp của ngân hàng Trung ương và ngân hàng thương mại 20 c Điều chỉnh giá cả và sự quản lý của Nhà nước 21 C>KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY