Đề tài Kiến thức, thực hành về kiểm soát huyết áp của bệnh nhân tăng huyết áp tại khoa khám bệnh, bệnh viện Bạch mai năm 2013

Kiến thức của bệnh nhân về kiểm soát huyết áp - 61.1% ệnh nhân iết HA mục ti u c n đ t đ c, cao h n r t nhiều so v i ệnh nhân không iết hoặc tr l i sai HA mục ti u c n đ t. - 75% ệnh nhân không iết đ c hu ết áp có thể kiểm soát ằng lối sống lành m nh - Số ệnh nhân nhận thức đ c các iến chứng củaTHA c n th p 5.2. Thực hành của bệnh nhân về kiểm soát huyết áp - T lệ ệnh nhân kiểm tra hu ết áp th ng xu n cao (97.2%), trong đó tự kiểm tra nhà là cao nh t (88.9%), ch có 2.8% ệnh nhân kiểm tra HA t i ệnh viện

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY