Đề tài Kiểm thử tích hợp

I. Lời mở đầu Trong ngành kỹ nghệ phần mềm, năm 1979, có một quy tắc nổi tiếng là: “Trong một dự án lập trình điển hình, thì xấp xỉ 50% thời gian và hơn 50% tổng chi phí được sử dụng trong kiểm thử các chương trình hay hệ thống đã được phát triển”. Và cho đến nay, sau gần một phần 3 thế kỷ, quy tắc đó vẫn còn đúng. Đã có rất nhiều ngôn ngữ, hệ thống phát triển mới với các công cụ tích hợp cho các lập trình viên sử dụng phát triển ngày càng linh động. Nhưng kiểm thử vẫn đóng vai trò hết sức quan trọng trong bất kỳ dự án phát triển phần mềm nào. Rất nhiều các giáo sư, giảng viên đã từng than phiền rằng: “ Sinh viên của chúng ta tốt nghiệp và đi làm mà không có được những kiến thực thực tế cần thiết về cách để kiểm thử một chương trình. Hơn nữa, chúng ta hiếm khi có được những lời khuyên bổ ích để cung cấp trong các khóa học mở đầu về cách một sinh viên nên làm về kiểm thử và gỡ lỗi các bài tập của họ”. Các tác giả của cuốn sách nổi tiếng “The Art of Software Testing” – Nghệ thuật kiểm thử phần mềm, Glenford J. Myers, Tom Badgett, Todd M. Thomas, Corey Sandler đã khẳng định trong cuốn sách của mình rằng: “ Hầu hết các thành phần quan trọng trong các thủ thuật của một nhà kiểm thử chương trình là kiến thức về cách để viết các ca kiểm thử có hiệu quả”. Việc kiểm thử phần mềm thật sự quan trọng trong “dây chuyền” sản xuất phần mềm. Đây cũng chính là lý do để nhóm em nghiên cứu về đề tài này, và chính xác hơn là về kiểm thử tích hợp mà chúng em sẽ trình bày dưới đây. Do còn nhiều khó khăn trong việc thu thập và dịch tài liệu nên chúng em sẽ còn nhiều thiếu sót trong khi trình bày, vậy kính mong cô giáo xem xét và giúp đỡ thêm cho chúng em. Chúng em xin chân thành cảm ơn ! Mục lục I. Lời mở đầu 1 Mục lục II. Giới thiệu chung về kiểm thử tích hợp 4 1. Đặc điểm của kiểm thử tích hợp: 5 2. Khi nào thì sử dụng kiểm thử tích hợp? 6 3. Mục tiêu của kiểm thử tích hợp: 7 4. Các bước kiểm thử tích hợp 8 5. Kế hoạch kiểm tra 9 6. Làm thế nào để viết một bài kiểm tra tích hợp? 10 7. Làm việc để hướng tới một bài kiểm tra tích hợp hiệu quả: 11 III. Một số phương pháp kiểm thử tích hợp 12 1. Top-down Intergration (Kiểm thử tích hợp từ trên xuống dưới) 12 2. Bottom-up Intergration (Kiểm thử tích hợp từ dưới lên) 16 3. Regression Testing (Kiểm thử hồi quy) 19 4. Smoke Testing 20 5. Big Bang 22 6. Thảo luận xung quanh kiểm thử tích hợp (Comments on Intergration Testing) 22 7. Tư liệu về kiểm thử tích hợp (Intergration Test Documentation) 23 IV. Ví dụ 25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY