Đề tài Khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 và những ảnh hưởng tới kinh tế, thương mại các nước Châu Âu

LỜI NÓI ĐẦU Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ từ cuối năm 2007, lan rộng ra các nước Châu Âu và ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế toàn thế giới. Năm 2008 trôi qua với nhiều sự kiện kinh tế đáng chú ý, tiêu biểu nhất là nền kinh tế thế giới trải qua 3 cú sốc liên tiếp: khủng hoảng lương thực, khủng hoảng dầu mỏ và nổi bật là cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Tình hình phát triển kinh tế của thế giới gặp nhiều khó khăn và thử thách dưới những diễn biến phức tạp và những tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng. Bước sang năm 2009, cuộc khủng hoảng tài chính kéo theo suy thoái kinh tế làm cho nền kinh tế các nước càng trở nên trầm trọng. Vì vậy vấn đề về khủng hoảng tài chính toàn cầu đã và đang là đề tài thu hút được rất nhiều sự quan tâm, chú ý không chỉ của các chuyên gia kinh tế mà của mỗi cá nhân trên toàn thế giới bởi chúng ta là những người đang phải gánh chịu những hậu quả do khủng hoảng tài chính toàn cầu gây ra. Châu Âu là một khu vực quan trọng trên bản đồ kinh tế của thế giới với những nền kinh tế lớn như Đức, Anh, Pháp, đặc biệt là Liên minh Châu Âu. Năm 2007, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của toàn Châu Âu đạt 20.103 tỷ USD, chiếm 36% GDP của toàn thế giới. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu xảy ra tác động mạnh mẽ đến mọi khía cạnh của nền kinh tế Châu Âu từ thị trường chứng khoán, hệ thống ngân hàng đến vấn đề tăng trưởng kinh tế. Để đối phó với tình hình đó Chính phủ, Ngân hàng Thương mại các nước và các tổ chức khác đã phải hết sức khẩn trương thực hiện các biện pháp can thiệp, giải cứu thị trường như liên tục giảm lãi suất, tung ra các gói giải pháp kích thích tăng trưởng kinh tế và hỗ trợ tài chính nhằm đảm bảo lòng tin của công chúng, thị trường và đã đạt được những kết quả khả quan. Do đó, việc tìm hiểu tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đến nền kinh tế các nước Châu Âu là hết sức quan trọng. Bên cạnh đó các giải pháp đối phó với khủng hoảng kinh tế của các nước Châu Âu sẽ là những bài học quý báu cho nền kinh tế Việt Nam. Nắm bắt được tầm quan trọng của vấn đề, tôi đã chọn đề tài khóa luận mang tên “Khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 và những ảnh hưởng tới kinh tế, thương mại các nước Châu Âu”. Danh mục bảng và hình Bảng 1. Diễn biến thị trường chứng khoán toàn cầu. 23 Bảng 2. Tốc độ tăng trưởng của toàn thế giới và các khu vực. 27 Bảng 3. Xuất khẩu thương mại dịch vụ toàn thế giới năm 2008. 32 Bảng 4. Thương mại dịch vụ toàn thế giới theo từng khu vực. 33 Bảng 5. Tốc độ tăng trưởng hàng năm của EU, Mỹ và Nhật Bản. 40 Bảng 6. Sự thay đổi các chỉ số chứng khoán Châu Âu. 43 Bảng 7. Xuất nhập khẩu của EU trong 7 tháng đầu năm 2009. 46 Bảng 8. Chỉ số thu nhập từ ngành nông nghiệp trong EU-27 và EU-15. 59 Bảng 9. Nợ chính phủ của EU-27 và EA-16. 67 Hình 1. Sự suy giảm của thương mại thế giới trong cuộc khủng hoảng 2008-2009. 25 Hình 2. Sự tăng trưởng trong sản xuất công nghiệp. 29 Hình 3. Lượt khách du lịch quốc tế. 31 Hình 4. Thương mại quốc tế về hàng hóa năm 2005. 41 Hình 5. Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế của EU, EA-16, Mỹ và Nhật Bản. 51 Hình 6. Tốc độ tăng trưởng GDP thực tế của các nước EU từ 2007 đến 2010. 53 Hình 7. Chỉ số tổng sản phẩm công nghiệp trong EU-27 và EA-16. 54 Hình 8. Sự thay đổi về doanh thu các lĩnh vực dịch vụ tháng 9-10/2008. 60 Hình 9. Sự thay đổi doanh thu trong ngành dịch vụ ở một số nước thành viên EU, tháng 11/2008. 61 Hình 10. Sự thay đổi việc làm trong EU 63 Hình 11. Nợ công của các nước thành viên EU 68 MỤC LỤC Danh mục viết tắt iii Danh mục bảng và hình. v LỜI NÓI ĐẦU vi Chương 1. Khái quát về cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 và những tác động chính đến nền kinh tế thế giới 1 1.1. Một số vấn đề về khủng hoảng tài chính. 1 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm và phân loại về khủng hoảng tài chính. 1 1.1.2. Khủng hoảng tài chính dưới góc nhìn của học thuyết kinh tế của Keynes J.M . 5 1.2. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. 11 1.2.1. Nguyên nhân của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. 11 1.2.2. Diễn biến của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. 16 1.3. Những tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 đến nền kinh tế thế giới 22 1.3.1. Tác động tới thị trường chứng khoán và hệ thống ngân hàng. 22 1.3.2. Tác động tới thương mại quốc tế. 24 1.3.3. Tác động tới đầu tư quốc tế. 26 1.3.4. Tác động tới tăng trưởng. 27 1.3.5. Tác động tới cơ cấu ngành. 29 1.3.6. Tác động tới các khoản nợ quốc gia. 36 Chương 2. Nền kinh tế các nước Châu Âu dưới tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. 38 2.1. Bối cảnh nền kinh tế các nước Liên minh Châu Âu - EU trước khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008. 38 2.1.1. Khái quát chung về lịch sử hình thành và các nước thành viên. 38 2.1.2. Tình hình kinh tế EU trước khủng hoảng 2008. 39 2.2. Tác động của khủng hoảng tài chính toàn cầu tới kinh tế, thương mại các nước EU 41 2.2.1. Tác động tới thị trường chứng khoán và hệ thống ngân hàng. 41 2.2.2. Tác động tới thương mại quốc tế. 45 2.2.3. Tác động tới đầu tư quốc tế. 47 2.2.4. Tác động tới tăng trưởng kinh tế. 50 2.2.5. Tác động tới cơ cấu ngành. 54 2.2.6. Tác động tới vấn đề việc làm và thất nghiệp. 62 2.2.7. Tác động tới các khoản nợ quốc gia. 67 Chương 3. Các chính sách đối phó với khủng hoảng tài chính toàn cầu của các nước Châu Âu và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 73 3.1. Các biện pháp của các nước EU đối phó với khủng hoảng tài chính toàn cầu 73 3.2. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 83 KẾT LUẬN 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY