Đề tài Khảo sát văn hóa doanh nghiệp Công Ty Angimex

Chương 1: TỔNG QUAN. 4 1.1 Bối cảnh nghiên cứu. 4 1.2 Mục tiêu nghiên cứu. 5 1.3 Phạm vi nghiên cứu. 5 1.4 Ý nghĩa của đề tài 7 1.5 Cấu trúc của báo cáo nghiên cứu. 7 Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN – MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU. 7 2.1 Giới thiệu. 7 2.2 Lý thuyết về văn hóa doanh nghiệp. 7 2.2.1 Các định nghĩa về văn hóa doanh nghiệp. 7 2.2.2 Các mô hình văn hóa. 8 2.2.3 Các thành phần của văn hóa doanh nghiệp. 8 2.2.3.1 Phần nhìn thấy. 8 2.2.3.2 Phần không nhìn thấy. 10 2.3 Lý thuyết về phong cách lãnh đạo. 11 2.3.1 Định nghĩa lãnh đạo. 11 2.3.2 Định nghĩa về phong cách lãnh đạo. 11 2.3.3 Lý thuyết về lãnh đạo theo trường phái hành vi. 12 2.4 Mô hình nghiên cứu. 15 2.5 Tóm tắt 16 Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU. 17 3.1 Giới thiệu. 17 3.2 Thiết kế nghiên cứu. 17 3.2.1 Nghiên cứu sơ bộ. 18 3.2.2 Nghiên cứu chính thức. 18 3.3 Tóm tắt 18 Chương 4: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG - ANGIMEX 20 4.1 Giới thiệu. 20 4.2 Quá trình hình thành và phát triển. 20 4.3 Cơ cấu tổ chức. 22 4.4 Cơ cấu ngành hàng. 25 4.5 Tóm tắt 26 Chương 5: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU. 27 5.1 Giới thiệu. 27 5.2 Phần không nhìn thấy. 27 5.2.1 Những giá trị 27 5.2.1.1 Hệ thống giá trị của tổ chức. 27 5.2.1.2 Mục tiêu phấn đấu của Công ty. 28 5.2.1.3 Chiến lược dài hạn của Công ty. 28 5.2.1.4 Hệ thống các nguyên tắc đạo đức và xử thế. 29 5.2.1.5 Vấn đề con người trong Công ty. 29 5.2.2 Những niềm tin. 35 5.2.2.1 Niềm tin vào những tuyên bố. 35 5.2.2.2 Niềm tin vào các sức mạnh riêng có của Công ty. 36 5.3 Phần nhìn thấy. 37 5.3.1 Những biểu tượng vật chất 37 5.3.1.1 Kiến trúc. 37 5.3.1.2 Hệ thống nhận dạng thương hiệu. 37 5.3.1.3 Chuẩn mực. 41 5.3.1.4 Truyền thông, thông tin liên lạc. 43 5.3.2 Những nghi thức, nghi lễ, phong tục tập quán của doanh nghiệp. 45 5.3.3 Các truyền thống và giai thoại của doanh nghiệp. 46 5.4 Tóm tắt 47 Chương 6: KẾT LUẬN. 49 6.1 Giới thiệu. 49 6.2 Ý nghĩa của đề tài 49 6.3 Kết quả nghiên cứu. 49 6.4 Hạn chế và đề xuất cho các nghiên cứu tiếp theo. 50

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY