Đề tài Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Cẩm Phả

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU PHẦN I TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỊ XÃ CẨM PHẢ 1. Khái quát về chi nhánh NHNo&PTNT thị xã Cẩm Phả 1.1. Quá trình hình thành và phát triển 1.2. Mô hình tổ chức và quản lý của Chi nhánh NHNNo&PTNT Cẩm Phả 1.2.1. Mô hình tổ chức 1.2.2. Chức năng của từng phòng ban PHẦN II KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỊ XÃ CẨM PHẢ 1. Các hoạt động chính của Ngân hàng 2. Quy trình nghiệp vụ tín dụng 3. Tình hình kinh doanh tại Chi nhánh NHNo&PTNT Cẩm Phả 3.1. Tình hình huy động vốn 3.2. Tình hình sử dụng vốn 3.2.1. Cơ cấu dư nợ theo loại cho vay 3.2.2. Cơ cấu dư nợ theo ngành kinh tế 3.2.3. Cơ cấu dư nợ theo thành phần kinh tế 3.3. Tình hình thu chi tài chính 3.4. Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính cơ bản 3.5. Tình hình người lao động 3.5.1. Cơ cấu lao động và chất lượng lao động 3.5.2. Các chính sách tiền lương, chế độ ưu đãi PHẦN III: NHẬN XÉT VÀ KẾT LUẬN 1. Khái quát môi trường kinh doanh 1.1. Thuận lợi 1.2. Khó khăn 2. Phân tích ưu nhược điểm của Chi nhánh 2.1. Ưu điểm 2.2. Nhược điểm cần khắc phục 3. Mục tiêu nhiệm vụ năm 2010 3.1. Các chỉ tiêu cơ bản phấn đấu thực hiện đến 31/12/2010 3.2. Nhiệm vụ và giải pháp KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY