Đề tài Khả năng ứng dụng chứng khoán phái sinh vào thị trường chứng khoán Việt Nam

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU PHẦN I: CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH 1.1. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ CỦA CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 1.1.1. Tổng quan về thị trường chứng khoán 1.1.2. Khái niệm về chứng khoán phái sinh 1.1.3. Vai trò chứng khoán phái sinh đối với thị trường chứng khoán. 1.2. CÁC LOẠI CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH, ĐẶC ĐIỂM VÀ CHỨC NĂNG CỦA MỖI LOẠI 1.2.1. Chứng quyền (rights) 1.2.2. Chứng khế ( warrants ) 1.2.3.1. Hợp đồng tương lai (futures) 1.2.3.2. Hợp đồng tương lai ( futures) 1.2.4. Hợp đồng quyền lựa chọn ( options ) PHẦN II: KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VÀO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 2.1. THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 2.2. ĐIỀU KIỆN VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH VÀO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LỜI KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY