Đề tài Kế toán tổng công ty cổ phần thương mại điện Việt Nam

Tài sản là các khoản thu dài hạn là giá trị các khoản doanh nghiệp phải thu có thời hạn thu hồi hoặc thanh toán trên một năm hoặc hơn một chu kỳ kinh doanh, bao gồm phải thu khác hàng, phải thu nội bộn, số vốn đã giao cho các đơn vị trực thuộc - Tài sản cố định ; là những tài sản có giá trị lớn, thời gian sử dụng lâu dài, tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh, trong quá trình sử dụng bị hao mòn dần. Tài sản được ghi nhận là là tài sản cố định khi thỏa mãn đồng thời các tiêu chuẩn sau: +, Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó. +, Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy. +, Thời gian sử dụng ước tính trên một năm. +, Có đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định. Tài sản cố định trong doanh nghiệp xét theo hình thái biểu hiện bao gồm: +, Tài sản cố định hữu hình : là những tài sản có hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh cho phù hợp với tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tài sản cố định như nhà kho, cửa hàng, phương tiện vận tải

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY