Đề tài Kế toán tiêu thụ và xác định kết qua kinh doanh tại công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Quảng Bình

Thị trường vật tư phân bón hóa học là thị trương luôn biến động về giá thành, những doanh nghiệp tham gia sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp phải có kế hoạch về giá thành sản xuất, nhập khẩu vật tư nông nghiệp hợp lý, giảm thiểu tình trạng biến động gái thành và huy động được nguồn vốn cho kinh doanh. Do vậy, bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng phải sử dụng đồng thời hàng loạt các công cụ kinh tế khác nhau để quản lý có hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong đó công tác kế toán nói chung và công tác kế toán tiêu thụ nói riêng luôn được coi là một công cụ sắc bén và hữu hiệu. Để thực sự trở thành công cụ đem lại hiệu quả thì công tác kế toán phải ngày càng được củng cố và hoàn thiện, phát huy được vai trò và khả năng của mỗi nghiệp vụ, có như vậy mới đẩy mạnh phát triển, tăng lợi nhuận và nâng cao lợi ích của doanh nghiệp. Trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần VTNN Quảng Bình, tôi đã tìm hiểu tình hình thực tế công tác tổ chức kế toán đối với từng phần hành kế toán và đi sâu tìm hiểu công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa cũng như kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh. Đề tài của tôi đã giải quyết được các vấn đề sau: Thứ nhất, đề tài của tôi đã hệ thống lại các vấn đề lý luận về kế toán tiêu thụ và xác định KQKD trong các doanh nghiệp, nghiên cứu thực trạng công tác kế toán tiêu thụ và xác định KQKD tại Công ty cổ phần VTNN Quảng Bình. Nhìn chung công tác kế toán tiêu thụ và xác định KQKD của Công ty được thực hiện đúng chế độ quy định hiện hành và phù hợp với thực tế ở Công ty. Thứ hai, tìm hiểu và trình bày được tổng quan quá trình kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY