Đề tài Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP công trình Thăng Long 9

LỜI NÓI ĐẦU Sự ra đời và phát triển của kế toán gắn liền với sự ra đời và phát triển của nền sản xuất xã hội. Nền sản xuất xã hội càng phát triển kế toán càng trở nên quan trọng và trở thành công cụ không thể thiếu đ¬ược trong quản lý kinh tế của Nhà n¬ước và của Doanh Nghiệp. Để điều hành và quản lý đ¬ược toàn bộ hoạt động kinh doanh của Doanh Nghiệp một cách có hiệu quả nhất, các nhà Doanh Nghiệp phải nắm bắt đ¬ược kịp thời, chính xác, các thông tin kinh tế về các hoạt động đó “chi phí đầu vào” và “kết quả đầu ra”. Tất cả những thông tin kinh tế liên quan đến quá trình hoạt động của doanh nghiệp đ¬ược kế toán với chức năng phản ánh (thông tin) và kiểm tra để thu nhận xử lý, tổng kết một cách kịp thời, chính xác bằng một hệ thống các phương pháp khoa học của mình. Thực tế cho thấy những năm qua cùng với quá trình đổi mới đi lên của nền kinh tế đất nước cơ chế quản lý kinh tế cũng có sự đổi mới sâu sắc và toàn diện. Để đáp ứng với yêu cầu của nền kinh tế thị trường và sự đổi mới phát triển của nền kinh tế đất nước Bộ tài chính đã tiến hành xây dựng và áp dụng chế độ kế toán mới cho tất cả các Doanh Nghiệp. Đây là bước cải cách triệt để, toàn diện hệ thống kế toán của Việt Nam trong những năm qua. Xây dựng cơ bản là nghành sản xuất vật chất, độc lập giữ vị trí quan trọng và tạo ra tài sản cố định cho nền kinh tế quốc dân. Do vậy khi chuyển sang nền kinh tế thị trường thực hiện cơ chế hạch toán đôc lập tự chủ, đòi hỏi các đơn vị xây lắp phải trang trải được chi phí bỏ ra và phải có lãi hơn nữa, hiện nay các công trình xây dựng cơ bản đang được tổ chức theo phương thức đấu thầu đòi hỏi các Doanh Nghiệp phải hạch toán một cách chính xác chi phí bỏ ra, không lãng phí vốn đầu tư. Mặt khác chi phí sản xuất làm cơ sở tạo nên giá thành sản phẩm, hạch toán chính xác chi phí sản xuất sẽ đảm bảo tính đúng, tính đủ chi phí vào giá thành, giúp cho Doanh Nghiệp tính toán được kết quả hoat động kinh doanh. Từ đó có các biện pháp kịp thời để đề ra nhằm tiết kiệm được chi phí hạ giá thành sản phẩm. Một trong những công cụ thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh đó là kế toán mà trọng tâm là kế toán tổng hơp chi phí sản xuất và tính giá thành là yêu cầu thiết thực và là vấn đề đặc biệt quan tâm trong điều kiện hiện nay. Trong quá trình tìm hiểu về mặt lý luận và thực tập Công ty cổ phần XD công trình Thăng Long 9 em nhận thấy việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm có những bước tiến bộ và phát triển đáng kể , tuy nhiên nó có những bước tồn tại cần hoàn thiện. Do đó em chọn đề tài “ Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần XD công trình Thăng Long 9” cho chuyên đề của mình. Bố cục chuyên đề được trình bày trình tự như sau: - Lời mở đầu - Phần thứ nhất : Một số vấn đề lí luận chung về kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp trong các doanh nghiệp xây lắp. I.1Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp trong các doanh nghiệp xây lắp I.1.1 Chi phí xây lắp và phân loại chi phí xây lắp I.1.2 Giá thành sản phẩm xây lắp và phân loại giá thành sản phẩm xây lắp I.2 Đối tượng và phương pháp kế toán tập hợp chi phí xây lắp I.2.1 Đối tượng và nguyên tắc tập hợp chi phí xây lắp I.2.2 Phương pháp kế toán chi phí xây lắp I.3 Hệ thống sổ sách kế toán sử dụng trong kế toán chi phí sản xuất ở doanh nghiệp xây lắp (theo các hình thức kế toán) I.4 Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp Phần hai : Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty cổ phần XD công trình Thăng Long 9 I. Đặc đIểm tổ chức kinh doanh và tổ chức công tác kế toán ở Công ty cổ phần XD công trình Thăng Long 9 1. Đặc điểm chung của Công ty cổ phần XD công trình Thăng Long 9 2. Tổ chức công tác kế toán II. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần XD công trình Thăng Long 9 1. Kế toán chi phí xây lắp 2. Hạch toán tập hợp chi phí để tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần XD công trình Thăng Long 9 Phần ba: Một số nhận xét và đánh giá về công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm và những kiến nghị nhằm hoang thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty cổ phần XD công trình Thăng Long 9 I. Đánh giá khái quát thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần XD công trình Thăng Long 9 II. Những ý kiến đề xuất hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần XD công trình Thăng Long 9:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY