Đề tài Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty tư vấn thí nghiệm công trình giao thông 1

Lời Nói Đầu Khi nền kinh tế nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước, cơ chế quản lý tài chính só sự đổi mới sâu sắc đã có tác động rất lớn tới các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Hoạt động sản xuất trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp phải đứng trước sự cạnh tranh hết sức gay gắt, chịu sự điều tiết của qui luật kinh tế, của nền kinh tế thị trường như qui luật cạnh tranh, qui luật giá trị. Do đó có thể đứng vững, tồn tại và phất triển thì hoạt động sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp phải mang lại hiệu quả xác thực, tức là đem lại lợi nhuận, lợi nhuận chính là tiền đề “ cất cánh” cho doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường. Trong điều kiện hiện nay các doanh nghiệp được nhà nước giao quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh, hạch toán kinh tế độc lập. Một trong những công cụ quan trọng giúp cho công tác quản lý kinh tế mang lại hiệu quả nhất là hạch toán kế toán nói chung và công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành nói riêng. Việc tổ chức kế toán đúng, hợp lý và chính xác chi phí sản xuất và tính đủ giá thành sản phẩm có ý nghĩa to lớn trong công tác quản lý chi phí, giá thành, tổ chức kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của chi phí phát sinh ở từng bộ phận, đối tượng góp phần quản lý tài sản, vật tư, lao động, tiền vốn có hiệu quả. Quá trình thực tập tại Công ty tư vấn thí nghiệm công trình giao thông I , em nhận thấy vai trò và vị trí vô cùng quan trọng của tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong toàn bộ công tác kế toán hạch toán kế toán tại đơn vị nên em chọn đề tài ”Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty tư vấn thí nghiệm công trình giao thông I”. cho luận văn của mình. NỘI DUNG BÀI LUẬN VĂN GỒM 3 PHẦN: Phần I: Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở doanh nghiệp sản xuất. Phần II: Tình hình thực tế về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty tư vấn thí nghiệm công trình giao thông I. Phần III: Đáng giá chung và một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty tư vấn thí nghiệm công trình giao thông I

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY