Đề tài Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp cầu - Công ty cổ phần xây dựng giao thông thừa thiên Huế

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay các doanh nghiệp xây dựng cơ bản đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế, tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của xã hội. Sự phát triển về quy mô doanh nghiệp, sự thay đổi của môi trường kinh doanh khi nước ta đang dần dần chuyển sang nền kinh tế thị trường làm cho chi phí phát sinh ngày càng phức tạp đặt ra nhu cầu về thông tin chi phí ngày càng phải chính xác, nhanh chóng để hổ trợ hiệu quả trong việc đưa ra các quyết định quản trị. Vì vậy mà công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ngày càng đóng vai trò quan trọng trong công tác kế toán của các doanh nghiệp xây lắp. Chi phí sản xuất kinh doanh luôn gắn liền với nguồn nhân lực, vật lực của doanh nghiệp. Việc tính toán đúng, chính xác, đầy đủ các chi phí phát sinh liên quan đến giá thành sản phẩm tạo điều kiện để hạ giá thành sản phẩm, làm tăng hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh có được cung cấp kịp thời hay không phụ thuộc vào việc cung cấp thông tin về chi phí sản xuất được tập hợp và thông tin về giá thành sản phẩm Kinh tế Huế

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY