Đề tài Kế hoạch chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế thời kỳ 2001 – 2005 ở Việt Nam và các giải pháp thực hiện

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Phần I. Một số vấn đề lý thuyết về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của một số nước Chương I.Cơ cấu kinh tế và cơ cấu kinh tế ngành I. Cơ cấu kinh tế 1. Khái niệm cơ cấu kinh tế 2. Vai trò của cơ cấu kinh tế 3. Các loại cơ cấu kinh tế và đặc điểm của nó II. Cơ cấu ngành kinh tế 1. Khái niệm cơ cấu kinh tế ngành 2. Khái niệm chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành III. Các lý thuyết về sự phát triển 1. Lý thuyết phát triển cân đối liên ngành (mô hình cân đối liên ngành) 2. Mô hình cực tăng trưởng (mô hình phát triển cơ cấu ngành không cân đối) 3. Lý thuyết phát triển theo mô hình “đàn nhạn bay” 4. Mô hình của W.Rostow IV. Kinh nghiệm chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trong thời kỳ CNH ở một số nước trên thế giới 1. Kinh nghiệm của Hàn Quốc 2. Indonexia 3. Trung Quốc Chương II. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nước ta thời kỳ 1996 – 2000 I. Những kết quả đạt được và tồn tại cần khắc phục 1. Thành tựu đạt được trong thời kỳ 1996 – 2000 2. Những tồn tại cần khắc phục Chương III. Một số giải pháp chủ yếu thực hiện việc chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế Việt Nam thời kỳ 2001 – 2005 I. Mục tiêu của kế hoạch chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế thời kỳ 2001 - 2005 1. Mục tiêu tổng quát 2. Mục tiêu cụ thể II. Quan điểm phát triển III. Các giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế Việt Nam thời kỳ 2001 – 2005 1. Phương hướng chuyển dịch 2. Một số giải pháp thực hiện chuyển dịch cơ cấu ngành trong thời kỳ 2001 – 2005 2.1. Đổi mới cơ cấu chính sách đầu tư 2.2. Hoàn thiện một số chính sách tài chính tiền tệ, khắc phục quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế 2.3. Chuyển dịch cơ cấu lao động nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế 2.4. Cần rà xét để điều chỉnh, hoàn thiện và nâng cao chất lượng quy hoạch và chiến lược phát triển ngành 2.5. Xác định, tập trung sức phát triển các ngành mũi nhọn, các ngành trọng điểm, các ngành cần ưu tiên 2.6. Tập trung nghiên cứu thị trường để xác định cơ cấu sản phẩm hợp lý 2.7. Áp dụng chính sách bảo hộ hợp lý, giúp đỡ, thúc đẩy các doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh 2.8. Trên cơ sở phát triển nội lực, thực hiện nhất quán, lâu dài chính sách thu hút các nguồn lực bên ngoài KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY