Đề tài ICP và lựa chọn thị trường mục tiêu của X men

Phần I: Lý thuyết chung 3 1. Khái niệm thị trường 3 2.Thị trường mục tiêu 3 2.1. Khái niệm 3 2.2 Yêu cầu đối với thị trường mục tiêu 3 2.3.Tầm quan trọng của lựa chọn thị trường mục tiêu 4 2.4.Các bước nghiên cứu ,phân đoạn ,lựa chọn và định vị thị trường mục tiêu trong maketing mục tiêu 5 2.4.1 Sự hình thành maketing mục tiêu 5 2.4.2 Ba bước cơ bản của maketing mục tiêu- Công thức “STP” 6 Phần II: X-Men và quá trình lựa chọn thị trường mục tiêu 11 1. Giới thiệu về ICP 11 2.Sự ra đời của X-Men 12 2.1 Khái quát thị trường dầu gội đầu năm 2002 12 2.2 Phân đoạn thị trường đâu gội mục tiêu 12 2.2.1. Các cách phân đoạn thị trương mà các hãng thường sử dụng 12 2.2.2. Nét mới trong cách phân đoạn thị trường của ICP 13 2.3 Lựa chọn thị trường mục tiêu 15 2.3.1 Đánh giá về quy mô thị trường và tốc độ tăng trưởng của thị trường 15 2.3.2 Về mức độ hấp dẫn của thị trường : 16 2.4 Quyết định lựa chọn đoạn thị trường mục tiêu 21 2.5 Định vị thị trường 21 2.5.1. Mô tả sản phẩm dầu gội đầu X-men 21 2.5.2.Hoạt động xúc tiến thương mại - Chìa khóa thành công cho X-men 23 3.Thành tựu của ICP với sản phẩm X-Men 24 4. Điểm hạn chế 25 5. Bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY