Đề tài Hoạt động truyền thông với việc thu hút đầu vào Thái Bình

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU1 CHƯƠNG I: HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG TRONG MARKETING ĐỊA PHƯƠNG VỚI VẤN ĐỀ THU HÚT ĐẦU TƯ3 I-Hoạt động truyền thông trong marketing địa phương. 3 1-Khái quát về hệ thống truyền thông. 3 II-Vai trò hoạt động truyền thông đối với vấn đề thu hút đầu tư của địa phương9 CHƯƠNG II – KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THU HÚT ĐẦU TƯ VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG CỦA SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ THÁI BÌNH11 I-Khái quát về tỉnh Thái Bình và Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Thái Bình. 11 1-Khái quát về tỉnh Thái Bình. 11 2-Giới thiệu về Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Thái Bình. 14 II-Thực trạng hoạt động truyền thông thu hút đầu tư của Sở kế hoạch Thái Bình23 1-Các hoạt động marketing của Sở kế hoạch đầu tư. 23 2-Thực trạng hoạt động truyền thông của Sở kế hoạch đầu tư. 28 2.3-Kích thích tiêu thụ. 32 III-Kết quả hoạt động thu hút đầu tư. 34 Khu CN Nguyễn Đức Cảnh. 35 Khu CN Phúc khánh. 35 Khu CN Tiền phong. 35 Khu CN Tiền Hải35 IV-Đánh giá chung về tỉnh Thái Bình đối với lĩnh vực thu hút đầu tư và các đối thủ cạnh tranh của tỉnh trong lĩnh vực này. 36 1- Phân tích SWOT đối với lĩnh vực thu hút đầu tư của Thái Bình trên cơ sở so sánh với một số địa phương khác. 36 2-Các đối thủ cạnh tranh chính. 39 CHƯƠNG III –MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG THU HÚT ĐẦU TƯ TỈNH THÁI BÌNH CỦA SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ42 I-Chiến lược marketing đối với lĩnh vực thu hút đầu tư. 42 II-Một số đề xuất nhằm tăng cường hoạt động truyền thông thu hút đầu tư vào Thái Bình45 1-Hoạt động quảng cáo. 45 2-Marketing trực tiếp. 47 3-Kích thích tiêu thụ. 49 4-Quan hệ quần chúng và tuyên truyền. 49 5-Bán hàng trực tiếp. 50 KẾT LUẬN50 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO53

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY