Đề tài Hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Hà Thành

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN – CHI NHÁNH HÀ THÀNH 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của NNNN&PTNT chi nhánh Hà Thành 1.2. Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy quản lý của Ngân hàng No & PTNT 1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ: 1.2.2. Tổ chức bộ máy quản lý của ngân hàng 1.3. Các sản phẩm dịch vụ chính mà NNNN&PTNT cung cấp 1.4. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh 1.4.1. Nghiệp vụ Kế toán ngân quỹ 1.4.3. Nghiệp vụ Thanh toán quốc tế và Kinh doanh ngoại tệ: 1.5. Đánh giá kết quả kinh doanh nói chung CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG NN&PTNT CHI NHÁNH HÀ THÀNH 2.1. Đánh giá chung hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu 2.2. Tỷ trọng và doanh số sử dụng phương thức thanh toán chuyển tiền 2.3. Tỷ trọng và doanh số sử dụng phương thức nhờ thu trong thanh toán XNK 2.4.Tỷ trọng và doanh số sử dụng phương thức tín dụng chứng từ 2.5. Kết quả kinh doanh từ công tác thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại hối. 2.6. Tổng kết hoạt động thanh toán quốc tế qua 2 năm 2.7. Đánh giá hoạt động thanh toán quốc tế tại NHNN & PTNT chi nhánh Hà Thành 2.7.1. Những kết quả đạt được 2.7.2. Những khó khăn , tồn tại và nguyên nhân trong hoạt động thanh toán quốc tế tại NHNN & PTNT chi nhánh Hà Thành 2.7.2.1. Những mặt tồn tại: 2.7.2.2.Nguyên nhân CHƯƠNG III ĐỊNH HƯỚNG VÀ MÔT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NHNN&PTNT CHI NHÁNH HÀ THÀNH 3.1. Định hướng phát triển và mở rộng hoạt động thanh toán quốc tế tại NHNN&PTNT Chi nhánh Hà Thành 3.1.1. Định hướng hoạt động chung 3.2. Một số giải pháp hoàn thiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế 3.2.1. Cải tiến chất lượng nghiệp vụ 3.2.1.1. Nâng cao năng lực thực hiện thanh toán của đội ngũ cán bộ nhân viên thanh toán quốc tế 3.2.1.2. Hiện đại hoá công nghệ thanh toán của Ngân hàng. 3.2.1.3. Nâng cao chất lượng tổ chức – quản lý 3.2.2. Chiến lược khách hàng 3.3. Một số kiến nghị 3.3.1. Đối với doanh nghiệp XNK 3.3.2. Đối với ngân hàng nhà nước 3.3.2.1. Tăng cường chất lượng hoạt động của trung tâm thông tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước 3.3.2.2. Hoàn thiện và phát triển thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tiến tới thành lập một thị trường hối đoái ở Việt Nam. 3.3.3. Đối với chính phủ và các ngành liên quan 3.3.3.1. Cần hoàn thiện môi trường pháp lý cho giao dịch thanh toán XNK 3.3.3.2. Hoàn thiện chính sách thương mại nhằm đẩy mạnh XK KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY