Đề tài Hoạt động phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường sản phẩm Omo của tập đoàn Unilever

Trong thời đại ngày nay, không một doanh nghiệp nào bắt tay vào kinh doanh lại không muốn gắn kinh doanh của mình với thị trường. Vì trong cơ chế thị trường chỉ có như vậy doanh nghiệp mới có hy vọng tồn tại và phát triển được. Do đó, để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng cường khả năngcạnh tranh trong quá trình hội nhập vào hệ thống kinh doanh quốc tế và khu vực, các doanh phải tìm mọi cách để quảng bá được mẫu mã sản phẩm của mình tới tay người tiêu dùng hay nói cách khác các nhà kinh doanh phải làm thế nào để có thể đưa sản phẩm của mình tiếp cận được với thị trường một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Sự phát triển của nền sản xuất hàng hoá làm cho của cải vật chất ngày càng tăng song việc tiêu thụ ngày càng khó khăn, cạnh tranh ngày càng gay gắt, mâu thuẫn giữa cung và cầu ngày càng phức tạp. Trước tình hình đó buộc các nhà kinh doanh phải phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu cũng như định vị hàng hoá của doanh nghiệp để tìm ra những giải pháp tối ưu trong sự đồng nhất về nhu cầu, đặc tính, hành vi ứng xử của người tiêu dung và thực hiện những mục đích kinh doanh của mình là tối tối đa hoá lợi nhuận. Thị trường bột giặt ở Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ luôn có sự cạnh tranh gay gắt. Trên thị trường Việt Nam hiện có nhiều loại bột giặt: Omo, Tide, Viso, Vì dân Omo bây giờ với vị thế dẫn đầu đang có sự cạnh tranh của nhiều đối thủ giành giật vị trí: Tide – đối thủ sừng sỏ, Vì dân – “một ngôi sao đang lên” Vì vậy việc xây dựng một chiến lược định vị hiệu quả để có thể định vị được vị trí trong tâm trí khách hàng mục tiêu là vô cùng quan trọng. Phân tích chiến lược định vị hiện tại của Omo để cho thấy những hiệu quả mà nó đã đạt được, những ưu điểm cũng như những hạn chế của nó để có thể có một hướng đi tốt hơn, và cũng để ứng dụng lý‎ thuyết môn học Marketing vào thực tiễn, vì vậy em đã chọn đề tài: Hoạt động phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường sản phẩm Omo của tập đoàn Unilever. MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG, LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH VỊ THỊ TRƯỜNG 2 1.1 Khái quát chung: 2 1.1.1 Khái niệm về thị trường. 2 1.1.2 Phân loại thị trường. 2 1.2 Phân đoạn thị trường. 3 1.2.1 Khái niệm đoạn thị trường và phân đoạn thị trường. 3 1.2.2 Yêu cầu của phân đoạn thị trường. 3 1.2.3 Các tiêu thức phân đoạn thị trường. 3 1.3 Lựa chọn thị trường mục tiêu. 5 1.3.1 Khái niệm thị trường mục tiêu và lựa chọn thị trường mục tiêu. 5 1.3.2 Đánh giá các khúc thị trường. 5 1.3.3 Lựa chọn thị trường mục tiêu. 5 1.3.4 Căn cứ xác định cách lựa chọn thị trường. 7 1.4 Định vị thị trường. 7 1.4.1 Khái niệm định vị thị trường. 7 1.4.2 Các mức độ định vị 7 1.4.3 Chiến lược định vị sản phẩm 8 1.4.4 Các hoạt động trọng tâm của chiến lược định vị 8 1.4.5 Các bước của quá trình định vị 8 CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG. LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH VỊ THỊ TRƯỜNG CỦA OMO TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 10 2.1 Phân tích thị trường. 10 2.1.1 Thực trạng. 10 2.1.2 Thị hiếu. 10 2.1.3 Khả năng đáp ứng. 11 2.2 Phân tích về khách hàng. 11 2.3 Phân tích đối thủ cạnh tranh. 13 2.4 Tiến hành phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu. 16 2.5 Định vị thị trường. 17 2.6 Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức. 19 2.6.1 Điểm mạnh của công ty: 19 2.6.2. Điểm yếu của công ty. 20 2.6.3. Cơ hội các yếu tố môi trường bên ngoài 20 CHƯƠNG III: CÁC ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP, KHUYẾN NGHỊ TRONG HOẠT ĐỘNG PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG, LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH VỊ THỊ TRƯỜNG 23 3.1 Định hướng. 23 3.2 Giải pháp, khuyến nghị 23 KẾT LUẬN 24 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY