Đề tài Hoạt động nhập khẩu nhựa đường của Công ty TNHH Nhựa đường PETROLIMEX - Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH NHỰA ĐƯỜNG PERTOLIMEX 1.1.Lịch sử hình thành và phát triển 1.1.1. Lịch sử phát triển của công ty Công ty cổ phần Hóa dầu PETROLIMEX (công ty mẹ) 1.1.2. Lịch sử phát triển của công ty TNHH Nhựa Đường PETROLIMEX 1.2. Chức năng, nhiêm vụ cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Nhựa Đường PETROLIMEX. 1.2.1. Chức năng của công ty TNHH Nhựa Đường PETROLIMEX 1.2.2. Nhiệm vụ của công ty TNHH Nhựa Đường PETROLIMEX 1.2.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH Nhựa Đường PETROLIMEX. 1.3. Kết quả kinh doanh của công ty những năm gần đây 1.3.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Nhựa đường PETROLIMEX . 1.3.1.1. Đặc điểm về ngành nghề kinh doanh của Công ty 1.3.1.2. Đặc điểm về lĩnh vực kinh doanh 1.3.1.3. Đặc điẻm về khách hàng của Công ty 1.3.2. Kết quả kinh doanh của công ty những năm gần đây 1.3.3. Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh của công ty những năm gần đây CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU NHỰA ĐƯỜNG TẠI CÔNG TY TNHH NHỰA ĐƯỜNG PETROLIMEX 2.1. Khái quát chung về thị trường mặt hàng Nhựa đường tại Việt Nam. 2.2. Phân tích tình hình nhập khẩu nhựa đường đặc tại công ty TNHH Nhựa Đường PETROLIMEX 2.3. Tình hình nhập khẩu của Công ty TNHH Nhựa đường PETROLIMEX theo thị trường Thị trường Đông Nam Á Thị trường Đông Á Thị trường Mỹ, Tây Á 2.4. Tình hình nhập khẩu của Công ty TNHH Nhựa đường PETROLIMEX theo hình thức nhập Lượng nhập khẩu sản phẩm Nhựa đường của Công ty theo các hình thức nhập khác nhau trong những năm qua Kim ngach nhập khẩu của Công ty TNHH Nhựa đường PETROLIMEX theo các hình thức khác nhau trong những năm qua 2.5. Kết quả kinh doanh nhập khẩu Nhựa đường của Công ty TNHH Nhựa đường PETROLIMEX 2.6. Đánh giá chung về hoạt động nhập khẩu Nhựa đường tại công ty TNHH Nhựa Đường PETROLIMEX 2.6.1. Những kết quả đạt được trong hoạt động nhập khẩu của Công ty TNHH Nhựa đường PETROLIMEX 2.6.2. Những hạn chế và nguyên nhân 2.6.2.1. Những tồn tại trong hoạt động nhập khẩu của công ty TNHH Nhựa đương PETROLIMEX 2.6.2.2. Nguyên nhân CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THÚC ĐẨY NHẬP KHẨU NHỰA ĐƯỜNG TẠI CÔNG TY TNHH NHỰA ĐƯỜNG PETROLIMEX TRONG THỜI GIAN TỚI 3.1. Phương hướng phát triển của công ty TNHH Nhựa Đường PETROLIMEX 3.2. Giải pháp thúc đẩy nhập khẩu nhựa đường tại công ty TNHH Nhựa Đường PETROLIMEX 3.2.1. Cơ cấu các thành phần cấu thành tổng tài sản, nguồn vốn một cách hợp lý nhằm thúc đẩy hoạt động nhập khẩu của Công ty 3.2.2. Nắm vững thông tin về các đối tác nhập khẩu quen thuộc, qua đó thúc đẩy hoạt động nhập khẩu của Công ty 3.2.3. Mở rộng thị trường nhập khẩu 3.2.4. Nắm vứng nhu cầu sản phẩm Nhựa đường trên thị trường trong nước 3.2.5. Thu thập đầy đủ, nắm rõ thông tin về biến động giá Nhựa đường trên thị trường thế giới 3.2.6. Tiếp tục duy trì nhập khẩu 100% sản phẩm Nhựa đường đặc tạo nhiều giá trị gia tăng cho hoạt động kinh doanh nhập khẩu 3.2.7.Đa dạng hoá mặt hàng nhập khẩu trong những tinh huống cần thiết 3.2.8. Hoàn thiện hơn nữa nghiệp vụ nhập khẩu nhằm thúc đẩy hoạt động nhập khẩu của Công ty 3.2.9. Tuyển dụng mới, đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên môn giỏi phục vụ cho hoạt động nhập khẩu của Công ty 3.3. Một số kiến nghị với Nhà nước Chính sách thuế nhập khẩu đối với mặt hàng Nhựa đường Thực hiện quản lý ngoại tệ có hiệu quả Thực hiện cải cách các thủ tục hành chính Các chính sách hỗ trợ khác KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY